Tulosta sivu

Lausunto sisäministeriölle arpajaislakia koskevasta muutosesityksestä

9.8.2018

TPY lausui 8.8. sisäministeriölle arpajaislakia koskevasta muutosesityksestä. Esityksen tavoitteena on tehostaa rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisyä ja vähentämistä sekä keventää tavara-arpajaislupiin liittyvää hallinnollista taakkaa ja sujuvoittaa niihin liittyviä lupaprosesseja. Yhdistys keskittyy lausunnossaan esityksen pykälään 14 c, jossa esitetään raha-automaattipelaamisen tapahtumista tunnistautuneena vuodesta 2021 alkaen. Vaikka yhdistys pitää rahapelaamishaittojen vähentämistä tärkeänä ja tavoiteltavana, se kiinnittää huomiota esitysluonnoksen heikkoon vaikutusten arviointiin. Esitetty muutos tulee pienentämään merkittävästi yleishyödyllisen tarkoitukseen jaettavia veikkausvoittovaroja, mutta muutoksen merkitystä nuorisotyön toimintaedellytyksiin tulevaisuudessa ei lainkaan huomioida. Pahimmillaan tämä tarkoittaa laajoja leikkauksia nuorten palveluista ja heille suunnatuista toiminnoista. Yhdistys esittääkin lausunnossaan 14 c §:n huolellista uudelleenvalmistelua tai toissijaisesti pykälän soveltamista vasta 1.1.2023 lukien.

Lue lausunto