Tulosta sivu

Kommentoi luonnosta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi

5.6.2017

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut avoimen verkkokuulemisen nuorisotyön ja -politiikan valtakunnallisesta ohjelmasta. Ohjelmassa määritellään keskeisimmät toiminta-alueet, jotka on kattaa tarpeet nuorisoalan osaamiskeskusten muodostamalla verkostolla. Lisäksi ohjelmassa linjataan Suomen tavoitteet kansainvälisessä ja eurooppalaisessa nuorisoalan yhteistyössä. Ohjelma on uuden nuorisolain mukainen poikkihallinnollinen ohjelma, ja se hyväksytään valtioneuvostossa joka neljäs vuosi. Ohjelmassa hallitus määrittelee nuorisopoliittiset tavoitteensa hallituskauden ajaksi. Nuorisolakiin sisältyvän siirtymäsäännöksen vuoksi nyt lausunnolla oleva ohjelma laaditaan vuosiksi 2017-2019.

Avoin verkkokuuleminen ohjelmaluonnoksesta on avoinna 29.5.-21.7.2017. Lisäksi ohjelmasta järjestetään erillinen lausuntokierros nuorisotyön ja -politiikan kannalta keskeisille tahoille ja ohjelma on tarkoitus hyväksyä valtioneuvoston periaatepäätöksenä kesän aikana.

Lisätiedot, ohjelmaluonnos sekä linkki verkkokuulemiseen löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.