Tulosta sivu

KELA hakee palveluntuottajia nuorten uuteen kuntoutuspalveluun

13.2.2018

Kelassa on käynnistynyt projekti, jonka tavoitteena on ohjata niin sanottuja NEET-nuoria tehokkaammin Kelan kuntoutuspalveluihin, madaltaa kuntoutukseen hakeutumisen kynnystä ja kehittää uusia palveluja. Projektissa luodaan uusi valmennuspalvelu alle 30-vuotiaille työelämän ja opiskelun ulkopuolella oleville nuorille. Jatkossa nuorten on myös mahdollista päästä kuntoutukseen ilman diagnosoitua sairautta tai lääkärinlausuntoa. Kela hankkii kevään 2018 aikana uuden valmennuspalvelun palveluntuottajat. Tuottajiksi haetaan myös pieniä toimijoita.

Kela ilmoittaa hankittavista kuntoutuspalveluista osoitteessa www.kela.fi/hankinnat ja HILMA-ilmoituskanavalla (www.hankintailmoitukset.fi).

Lue lisää