Tulosta sivu

Julkaisu etsivän nuorisotyön hyvistä käytännöistä

1.2.2016

Etelä-Suomen aluehallintovirastossa on koottu julkaisu etsivän nuorisotyön hyvistä käytänteistä. Julkaisussa esillä olevat mallit ja käytänteet on poimittu Etelä-Suomen aluehallintovirastolle osoitetuista etsivän nuorisotyön valtionapuhakemuksista. Lisätietoja ja täsmennyksiä on saatu joko sähköpostitse tai haastattelemalla etsivän nuorisotyön tekijöitä. Esiin nostettavat hyvät käytänteet on todettu toimiviksi Etelä-Suomen AVI-alueen erikokoisissa organisaatioissa, ja niitä on toteutettu niin kaupungeissa kuin maaseudullakin. Julkaisun tavoitteena on esitellä otteita etsivän nuorisotyön asiakkuusprosessin eri vaiheista, tuoda esiin erilaisia näkökulmia ja kertoa erikokoisista malleista. Julkaisussa esitellään myös Sovari – mittari, joka on Valtakunnallisen työpajayhdistyksen kehittämä laadullisen vaikuttavuuden mittari.

Julkaisu on luettavissa täältä.