Tulosta sivu

Kansalaisaloite järjestöjen palkkatuen parantamiseen allekirjoitettavana

19.6.2017

LEHDISTÖTIEDOTE

Sdp:n oululainen kaupunginvaltuutettu Tuija Pohjola ja varavaltuutettu Kati Jurkko käynnistivät 1.6.2017  50 000 nimen keräämisen kansalaisaloitteeseen järjestöjen palkkatuen uudistamiseksi. Kansalaisaloitteessa vaaditaan parantamaan järjestöjen toimintaedellytyksiä nostamalla palkkatuen määrää ja tasoa nykyisestä. Aikaa tarvittavan kannatusmäärän keräämiseen on kuusi kuukautta aloituspäivästä.

Palkkatukirahat eivät riitä
Järjestöjen saama 100-prosenttinen palkkatuki 65-prosenttiseen työaikaan on nykyisen käytännön mukaan ennakoimaton, koska palkkatuen määrä on sidottu kunkin toimintavuoden valtion budjettiin. Esimerkiksi vuonna 2016 palkkatukea oli valtakunnallisesti varattu 10 000 henkilölle, vuonna 2017 vain 3000 henkilölle.

- Tänä vuonna järjestöjen 100-prosenttiset palkkatuet ovat loppuneet jo helmikuussa. Useilla järjestöillä tilanne on vakava ja toimintaedellytykset ovat vaarassa, jopa niin että toimintaa uhkaa lopettaminen, kertoo kansalaisaloitteen vireillepanija ja vastuuhenkilö Tuija Pohjola.

Kun palkkatuki on näin ennakoimatonta, pitkäaikaistyöttömien määrä maassamme vain jatkaa kasvuaan. - Vuonna 2016 järjestöjen mahdollisuudet esimerkiksi Oulussa palkata palkkatuella pitkäaikaistyöttömiä väheni lähes neljälläsadalla työsuhteella. Voi vain arvailla, kuinka monta työsuhdetta on jäänyt solmimatta koko Suomessa, Pohjola harmittelee.

Vuonna 2007 järjestöt työllistivät koko Suomessa palkkatuella lähes 14 000 henkilöä, vuonna 2016 enää alle 6 000. Koska palkkatukimäärärahoja on tänä vuonna entisestään leikattu, työllistettyjen määrä tulee olemaan vielä alhaisempi.

Uudistamalla järjestöjen palkkatukea edetään kohti hallituksen tavoitetta
Maan hallituksen tavoitteena on, että järjestöt entistä enemmän kantaisivat yhteiskuntavastuuta syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä lasten ja vanhusten yksinäisyyden vähentämiseksi.
- Tämä on tärkeä tavoite, mutta sen saavuttamiseksi järjestöt tarvitsevat vapaaehtoistoimijoiden lisäksi palkattuja henkilöitä, muun muassa toimintansa organisoimiseksi, Pohjola sanoo.

Palkkatuen turvin järjestöillä olisi mahdollisuus tarjota pitkäaikaistyöttömille matalan kynnyksen työpaikkoja, jotka eivät kuitenkaan kilpaile avoimilla työmarkkinoilla.
Järjestöjen toimintaedellytyksiä onkin parannettava palkkatuen määrää ja tasoa nostamalla.

Muutoksilla tähdätään pitempiaikaiseen työllistymiseen
Kansalaisaloitteessa esitetään, että nykyisistä työ- ja elinkeinoministeriön asettamista aluekohtaisista enimmäiskiintiöistä luovutaan, ja että talousarviovuotta koskevat kiintiöt puretaan. Sen sijaan siirrytään pitkäjänteiseen toiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen, jossa järjestöjen palkkatuen myöntäminen sidotaan toiminnan sisältöön, eli työllisyys- ja koulutustavoitteeseen. Työttömän näkökulmasta on tärkeää luoda sellainen palkkatukityö, joka aidosti parantaa työttömän työllistymismahdollisuuksia ja osaamista.
- Työnantajan puolelta olisi hyvän tavan mukaista tarjota oppisopimuskoulutuspaikka palkkatuetun työsuhteen aikana. Koulutus kytkettynä palkkatuettuun työhön on tehokkain keino työllistyä jatkossa pitempiaikaiseen työsuhteeseen, Pohjola sanoo. Oulun Lintulammen asukasyhdistyksen puheenjohtajana Pohjola on ollut kehittämässä esimerkiksi vammaisavustajan ja liikuntaneuvojan oppsopimuskoulutusta. Yhdistys on työllistänyt oppisopimustyösuhteella vuodesta 2001 alkaen yli 300 työtöntä.

Tason nostaminen säästäisi lopulta kuntien rahoja

Kansalaisaloitteessa esitetään myös, että palkkatukea myönnettäisiin 85-prosenttiseen työaikaan nykyisen 65:n sijaan, ja että se säilyisi edelleen 100-prosenttisena. Muutoksen pitäisi kannustaa kuntia maksamaan palkkatuen kuntalisää, jolloin palkkatuetun henkilön työaika on kokopäiväinen (100%), ja palkka riittää elämiseen.
Kuntien näkökulmasta kansalaisaloitteessa esitetyillä muutoksilla säästettäisiin kunnan varoja, kun palkkatuella ja kuntalisällä työllistämällä saataisiin pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuudet eli niin sanotut sakkomaksut vähenemään.
- Haastamme kaikki järjestötyötä arvostavat ja sitä tekevät allekirjoittamaan kansalaisaloitteen Järjestöjen palkkatuen määrän ja tason nostamisesta. Aloitteen voi allekirjoittaa osoitteessa kansalaisaloite.fi (aloite numero 2508).

Lisätietoja:
Kansalaisaloitteen vireillepanija ja vastuuhenkilö Tuija Pohjola, p. 050 305 9937
Varahenkilö Kati Jurkko, p. 0400 783 623
Linkki kansalaisaloitteeseen