Tulosta sivu

Hyvä käytänne: Kouvolan nuorten elinoloraportti

6.3.2019

Kouvolan kaupungissa on työstetty ensimmäistä kertaa etsivän nuorisotyöntekijöiden toimesta elinoloraportti. Raportin kirjoittamisen tarkoituksena on tuoda esiin etsivän työn arkea sekä etsivän työn asiakkaiden kokemuksia.

Raportin tarkoitus ei ole arvostella muiden toimijoiden työtä vaan tuoda näkyviin aitoja tilanteita ja kokemuksia. Raportti tuo esiin myös etsivän työn vaikutusta ja haluaa nostaa kuuluville kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien nuorten ääntä.

Väliotsikoina raportissa käytettiin seuraavia: ”Terveys”, ”Sosiaaliset suhteet”, ”Asuminen”, ”Kouluttautuminen ja työelämä”, ”Päihteet” sekä ”Arjen kokemuksia ja näkemyksiä palveluista”. Viimeisessä osiossa on kerrottu mm. käytännön kokemuksia tarinoiden muodossa etsivän nuorisotyöntekijän silmin.

Elinoloraportti on oiva työkalu paikalliseen vaikuttamiseen. Sen avulla etsivä nuorisotyö voi helposti tuoda esille huomaamiaan asioita oman kunnan alueen palveluihin liittyen.

Kouvolan elinoloraportin voit lukea täältä. Kirjoittamiseen osallistuivat kaikki kuusi etsivää. Raportti on vuodesta 2018, mutta kokemukset ovat usean vuoden taustalta. 

Lisätietoja Kouvolan nuorten elinoloraportin tekemiseen liittyen voi kysellä koordinaattori Sanna Heimoselta (puh 020 615 1252, sposti sanna.heimonen(at)kouvola.fi).