Tulosta sivu

Haettavana rahoitusta mediakasvatuksen kehittämiseen

3.3.2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi enintään 524 000 euroa mediakasvatuksen sekä turvallisen ja esteettömän mediaympäristön edistämiseen mm. Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013-2016 - linjausten mukaisesti.

Valtion vuoden 2016 talousarvion mukaan kulttuuripolitiikassa huolehditaan turvallisen mediaympäristön kehittämisestä ja edistetään medialukutaitoa, media- ja elokuvakasvatusta sekä yleisten kirjastojen mediakasvatustyötä.

Avustukset kohdennetaan hankkeisiin, jotka vahvistavat kansalaisten, erityisesti lasten, nuorten ja erityisryhmien mediakasvatusta ja medialukutaitoa tai edistävät digitaalisten palveluiden turvallista ja esteetöntä käyttöä.

Avustuksia myönnetään seuraaviin tarkoituksiin:
1) Mediakasvatusosaamisen vahvistamiseen
2) Mediakasvatusta ja medialukutaitoa edistävien käytäntöjen kehittämiseen ja levittämineen
3) Mediakasvatusta ja medialukutaitoa koskevan tiedon laaja-alaiseen levittämiseen
4) Digitaalisten palveluiden turvallisen ja esteettömän käytön edistämiseen

Haku tapahtuu opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisen asiointipalvelun kautta 22.2.2016–3 1.3.2016. Hakuaika asiointipalvelussa päättyy 31.3.2016 klo 16.15. Lisätietoja ja hakuohjeet.