Tulosta sivu

Haettavana rahoitusta lasten ja nuorten sekä erityisen tuen tarpeessa olevien tukemiseen

3.3.2016

Sosiaali- ja terveysministeriö on julistanut haettavaksi yhteensä 1 100 000 euron suuruisen määrärahan. Määräraha on tarkoitettu erityisen tuen tarpeessa olevien ihmisten suoraan tukemiseen tai lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien tukemiseen.

Erityisen tuen tarpeessa oleviksi katsotaan esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät ja heidän perheensä, päihde- ja mielenterveysongelmaiset, asunnottomat henkilöt tai koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle syrjäytyneet nuoret. Hakija voi esittää myös itse erityisen tuen tarpeessa olevaa kohderyhmää. Määräraha on tarkoitettu kohderyhmän suoraan tukemiseen, kuten ruoka- ja vaateapuun tai toimintaan, jonka tarkoituksena on yhteisöllisyyden sekä ihmisten ja perheiden toimintavalmiuksien tukeminen.  

Määrärahaa voivat hakea yleishyödylliset järjestöt, yhdistykset tai muut yleishyödylliset yksityiset oikeushenkilöt, kuten sosiaaliset yritykset. Hakemuksen voivat tehdä vähintään viidestä eri hakijasta koostuva ryhmä, jonka tulee toimia valtakunnallisesti tai mahdollisimman laajalla alueella Suomessa. Hakuaika päättyy 7.4.2016.

Lisätietoja ja hakuohjeet.