Tulosta sivu

Etsivän nuorisotyön Sovari uudistuu

16.11.2018

Sovarin avulla nuorten on mahdollista kertoa mielipiteensä etsivästä nuorisotyöstä, ja toisaalta etsivä nuorisotyö saa tärkeää tietoa oman työn kehittämiseen. Sovari-kyselyä kehitetään jatkuvasti yhä käyttäjäystävällisempään suuntaan. Sovaria voivat hyödyntää kaikki kunnat. Katso, miten ilmoittautua käyttäjäksi.

Valtakunnallisesti käytössä oleva etsivän nuorisotyön Sovari-mittari uudistuu vuodenvaihteessa. Silloin otetaan käyttöön entistä selkokielisempi Sovari-kysely, joten vastaaminen tulee nuorille aikaisempaa sujuvammaksi. Kyselyn sisältö pysyy muuten ennallaan. Sovari-tulokset kertovat, miten nuoret kokevat etsivän nuorisotyön ja millaisia edistysaskelia he saavat etsivien ohjauksella ja tuella.

Vuodenvaihteessa etsivän nuorisotyön Sovari-tiedonkeruu jaksotetaan kalenterivuoden mukaiseksi. Tämän vuoden loppuun mennessä nuorilta kerättävät vastaukset yhdistetään aikaisemmin kerättyyn Sovari-aineistoon. Etsivän nuorisotyön organisaatiot saavat omat Sovari-tuloksensa ensi vuoden alussa ja silloin julkaistaan myös uudet valtakunnalliset Sovari-tulokset.

Sovarin kehittämistyötä jatketaan edelleen ensi vuoden aikana. Silloin kehitetään työkalu nuorten asiakkuuden alkuvaiheen kartoittamiseen etsivässä nuorisotyössä. Sovarin käyttäjäksi voi ilmoittautua mukaan maksuttomasti milloin vain. Lisätietoa löydät täältä.

Viimeisimmällä kyselyjaksolla Sovariin vastasi noin 600 nuorta.