Tulosta sivu

Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus on aloittanut toimintansa

12.4.2018

Nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen tähtäävä etsivän nuorisotyön osaamiskeskus on aloittanut toimintansa. Toiminnan tarkoituksena on kehittää ja yhdenmukaistaa etsivää nuorisotyötä valtakunnallisesti. Kehittämistyöhön kuuluu mm. etsivien nuorisotyöntekijöiden yhteistyön tiivistäminen ja osaamisen vahvistaminen sekä etsivään nuorisotyöhön ohjaavien järjestelmien ja toimintamallien kehittäminen ja koordinaatio. Osaamiskeskus tukee myös etsivien nuorisotyöntekijöiden esimiesten ja johdon työtä, analysoi ja raportoi tietoa etsivästä nuorisotyöstä ja kehittää e-mentorointitoimintaa. Etsivän nuorisotyön tunnettuutta lisätään viestinnän avulla.

Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus muodostuu neljästä organisaatiosta; Espoon kaupungista, Valtakunnallisesta työpajayhdistyksestä, Juveniasta ja Humakista.

Espoon kaupungin vastuulla on tukea etsivän nuorisotyön sisältöjen ja työmuotojen kehittämistä, etsivän nuorisotyön esimiesten ja johdon työtä ja vertaisverkostojen rakentumista sekä kehittää ja koordinoida etsivän nuorisotyön palveluun ohjaavia toimintamalleja (Tajua Mut! ja Välittämisen koodi), niiden välistä yhteensopivuutta ja kansallista levittämistä.

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n (TPY) vastuulla on tukea ja aktivoida etsivän nuorisotyön työntekijöiden yhteistyötä alueellisella ja paikallisella tasolla sekä kehittää työntekijöiden osaamista koulutusten ja tapahtumien avulla. Lisäksi TPY:n vastuulla on etsivän nuorisotyön valtakunnallinen viestintä.  

Valtakunnallisen työpajayhdistyksen ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian vastuulla on etsivään nuorisotyöhön liittyvän tutkimustiedon kokoaminen ja analysointi. TPY ylläpitää valtakunnallista etsivän nuorisotyön Sovarivaikuttavuusmittaria sekä tuottaa Sovari-tulokset etsivän nuorisotyön toimijoille vuosittain. Osaamiskeskuksessa tuotettu tieto mahdollistaa etsivän nuorisotyön mittareiden jatkokehittämisen, ja lisäksi se tukee etsivän nuorisotyön oppisisältöjen ja koulutusmateriaalien kehitystyötä.  

Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoalan kehittämistyötä. Osaamiskeskukset muodostavat valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman tavoitteiden toimeenpanoa tukevan kokonaisuuden. Osaamiskeskukset kehittävät ja edistävät nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti.

Nuorisoalan osaamiskeskukset painopistealueittain 2018-2019

Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus aloittaa säännöllisten tiedotteiden lähettämisen AVI:en kautta toukokuun puolivälistä lähtien. Tiedotteessa on asiaa mm. etsivän nuorisotyön koulutuksista ja tapahtumista sekä muuta ajankohtaista tietoa etsivästä nuorisotyöstä.

 

Yhteystiedot: 

Etsivän nuorisotyön sisältöjen ja työmuotojen kehittäminen 
Anna Vilen, p. 050 544 6037, anna.vilen@espoo.fi 

Etsivän nuorisotyön esimiestyön ja johtamisen kehittäminen 
Anu Mäkinen, anu.makinen@espoo.fi (alk. 16.4.) 

Etsivän nuorisotyön yhteistyön kehittäminen 
Katja Uustalo, 010 279 2739, katja.uustalo@tpy.fi 

Etsivän nuorisotyön koulutustoiminta ja tapahtumat 
Emmi Paananen, 010 279 2725emmi.paananen@tpy.fi 

Etsivän nuorisotyön valtakunnallinen viestintä 
Hanna Suomi, 010 279 2731, hanna.suomi@tpy.fi 

Etsivään nuorisotyöhön ohjaavien toimintamallien ja järjestelmien kehittäminen 
Sampo Anttila, p. 043 825 6042, sampo.anttila@espoo.fi 

Etsivän nuorisotyön tutkimustiedon keräys analysointi ja raportointi 
Riitta Kinnunen, 0102792732, riitta.kinnunen@tpy.fi 
Veli Liikanen, p. 040 8420501, veli.liikanen@xamk.fi 

Etsivän nuorisotyön e-mentoroinnin kehittäminen ja koordinaatio 
(Nurmijärven kampus) Sirpa Ali-Melkkilä, 020 7621 262, sirpa.ali-melkkila@humak.fi 
(Turun kampus) Tiina Heimo, 020 7621 293, tiina.heimo@humak.fi 
(Jyväskylän TKI-keskus, Akseli) Minna Rajalin, 020 7621 356, minna.rajalin@humak.fi