Tulosta sivu

Etsivää työtä johdettava nuorten tarpeista käsin

15.11.2018

Hämeenlinnalaisen etsivän nuorisotyön lähiesimiehen, Ira Selkälän opinnäytetyö palkittiin Nuorisotutkimuspäivillä. Opinnäytetyön punainen lanka oli kehittää etsivän nuorisotyön tietoperustaisuutta, eli sitä, miten työtä voidaan määritellä nuorilta nousevaan tietoon perustuen, ja toisaalta, miten voidaan vaikuttaa nuorten asioihin viemällä tätä tietoa eteenpäin.

Etsivä nuorisotyö Hämeenlinnassa oli pari vuotta sitten murroksessa. Etsivät nuorisotyöntekijät miettivät omaa perustehtäväänsä ja sitä, miten voitaisiin määritellä ja perustella sidosryhmille, mitä etsivän nuorisotyön työ on ja mihin se keskittyy. Etsivän nuorisotyön lähiesimies Ira Selkälä päätti pureutua tähän aiheeseen omassa opinnäytetyössään samalla kehittäen etsivää työtä tiiminsä kanssa.

Opinnäytetyön punainen lanka oli kehittää etsivän nuorisotyön tietoperustaisuutta, eli sitä, miten työtä voidaan määritellä nuorilta nousevaan tietoon perustuen, ja toisaalta, miten voidaan vaikuttaa nuorten asioihin viemällä tätä tietoa eteenpäin. Opinnäytetyön kautta Ira halusi kehittää käytäntöjä ja malleja siihen, kuinka työtä voidaan määritellä aidosti nuorilta nousevista tarpeista käsin, ja näin myös perustella valintoja ulospäin. Tarkoitus oli saada kokonaiskuvaa siitä, mitä tarpeita oman alueen nuorilla on, ja missä voisi olla sellaisia nuoria ja ilmiöitä, joita vielä ei ole löydetty.

Toinen kehittämiskohta oli työssä havaittuihin epäkohtiin puuttuminen. Yksi esimerkki tästä on palvelujärjestelmän puutteet, joita etsivät nuorisotyöntekijät olivat joutuneet paikkailemaan itse.

”Kahden vuoden aikana kertyi valtavasti hiljaista tietoa siitä, mitä nuorille kuuluu ja miten palvelut toimivat heidän näkökulmastaan” Ira kertoo. Hän halusi vahvistaa tiiminsä asiantuntija-asemaa tässä, ja kehittää työkaluja tiedon systemaattiseen tuottamiseen, viestimiseen ja vaikuttamistyöhön.

Iran opinnäytetyö ”Näyttöön perustuva toimintatapa ja rakenteellinen vaikuttavuus etsivässä nuorisotyössä” palkittiin Nuorisotutkimusseuran toimesta ylempien AMK-töiden sarjassa Nuorisotutkimuspäivillä 5.11.2018. Opinnäytetyö oli osa Hämeen ammattikorkeakoulun sosiaalialan kehittämisen ja johtamisen YAMK-opintoja.

” Opinnäytetyö oli monista osista koostuva portfolio, jossa työtä kehitettiin pitkäjänteisesti tiimimme yhteistyönä. Toivottavasti työ herättää ajatuksia ja keskustelua, innostaa muitakin miettimään oman työn määrittelyä ja antaa vinkkejä, joita voisi soveltaa omaan ympäristöön sopivalla tavalla.” toteaa Ira Selkälä.

Iran vinkit etsivään nuorisotyöhön:

NÄIN KEHITÄT TYÖTÄSI NUORTEN TARPEITA VASTAAVAKSI

1. Tuota tietoa toimintaympäristöstä, nuorista ja heidän tarpeistaan.

2. Arvioi, onko etsivä nuorisotyö vastaus tarpeisiin, vai tulisiko tietoa viedä eteenpäin muille toimijoille.

3. Syvennä tietoa ja tunnista yksilöiden ja yhteisöjen tarpeita dialogissa heidän kanssaan.

4. Arvioi reflektoiden, onko kyseessä nuorten tarve, vai ohjaako työtäsi jotkut muut tarpeet.

5. Etsi dialogissa nuorten kanssa sopivia työskentelytapoja ja jatkopolkuja yhteistyössä muiden palveluiden kanssa.

6. Auta nuoria eteenpäin tavoitteissaan muita palveluja hyödyntäen sekä vie palvelujärjestelmään ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Lue koko Iran opinnäytetyö täältä.