Tulosta sivu

Erityisavustukset nuorten työpajatoimintaan haettavana 14.12. saakka

6.11.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut 6.11. erityisavustusten haun nuorten työpajatoimintaan vuonna 2019. Avustus on tarkoitettu nuorisolaissa (1285/2016) säädetyn nuorten työpajatoiminnan tukemiseen. Avustuksen hakijana voi olla kunta tai useammat kunnat yhdessä, kuntayhtymä, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys tai säätiö. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille. Avustus voidaan myöntää nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen, vakinaiseen työpajatoimintaan tai työpajatoiminnan kehittämiseen niille työpajatoiminnan järjestäjille, jotka ovat saaneet valtionapukelpoisuuden.

Valtion talousarvioesityksessä on vuodelle 2019 esitetty 13,5 milj. euron määräraha nuorten työpajatoiminnan avustuksiin. Avustuksia voidaan myöntää edellyttäen, että eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. Avustusta tulee hakea aluehallintovirastosta 14.12. klo 16:15 mennessä. 

Lisätiedot ja hakuohjeet opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivulla.