Tulosta sivu

Ehdota kokeilua työllisyyden parantamiseksi

12.2.2016

VTL Maria Kaisa Aula selvittää keinoja työttömyyden vähentämiseksi. Hän kartoittaa asiasta eri toimijoiden, kuten kansalaisjärjestöjen näkemyksiä. Selvityksessä erityinen painopiste on heikossa työmarkkina-asemassa olevat. Aula tekee toimijoiden näkemysten pohjalta esityksen vanhoja toimintatapoja haastavista kokeiluista. Ne voivat olla paikallisia, alueellisia tai valtakunnallisia. Aulan selvitys valmistuu 22.3.2016 mennessä. Kokeiluehdotuksia voi lähettää helmikuun loppuun asti. Lue lisää täältä.