Tulosta sivu

Ehdot nuorten ammatilliseen kuntoutukseen pääsemiseksi muuttumassa – diagnoosia ei enää edellytettäisi

18.6.2018

TPY osallistui STM:n asiantuntijakuulemiseen 13.6.2018 ja toimitti ministeriöön kirjallisesti kuulemista täydentävät huomiot, jotka koskevat luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta.

Esityksen mukaan Kelan järjestämässä nuoren ammatillisessa kuntoutuksessa ei jatkossa edellytettäisi enää sairaus- tai vammadiagnoosia, vaan toimintakykyä tarkasteltaisiin kokonaisvaltaisesti. TPY pitää esitysluonnosta kannatettavana. Tarve kuntoutuksen kynnyksen madaltamiselle on havaittu työpajatoiminnassa ja etsivässä nuorisotyössä, ja tätä linjausta on toivottu pitkään.

TPY painottaa, että kuntoutusta tarvitsevien nuorten löytäminen, kuntoutustarpeen tunnistaminen ja arviointiin ohjaaminen on prosessin kriittinen paikka, ja siihen tulee panostaa. Esityksessä ei mainita nuorten työpajoja tässä roolissa. TPY toteaa, että työpajoilla on merkittävät volyymit ja hyvä valtakunnallinen kattavuus ja peräänkuuluttaa, että esityksessä tulee tuoda esille työpajojen rooli kuntoutukseen ohjaavana tahona, yhteistyöverkoston jäseninä ja kehittämiskumppaneina.

Lue TPY:n kirjalliset kommentit esitykseen