Tulosta sivu

Blogi: Sovarin avulla voi kehittää etsivää nuorisotyötä

17.5.2019

Sovari-mittarin avulla saa tärkeää tietoa siitä, mitä nuoret ovat mieltä etsivästä nuorisotyöstä. Sovarin avulla saadaan myös valtakunnallista tietoa siitä, missä asioissa nuoret ovat ottaneet edistysaskelia etsivän nuorisotyöntekijän ohjauksen myötä. Sovaria on helppo käyttää ja sen avulla voi reflektoida omaa työtään. Lue, miten Akaan kunta on hyödyntänyt Sovari-mittaria.

Akaan etsivä nuorisotyö on toimintansa aikana toteuttanut asiakastyytyväisyyskyselyitä vuosittain nuorilta ja muutaman vuoden välein verkostoilta. Vuonna 2018 asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin Akaan etsivässä nuorisotyössä Sovari – sosiaalisen vaikuttamisen mittarilla. Perinteiseen tapaan lähetimme pyynnön osallistua asiakastyytyväisyyskyselyyn WhatsApp- ja/tai Messenger-viesteillä. Tapa on osoittautunut toimivaksi työntekijälle ja mikä parasta tämä tapa kunnioittaa viestin vastaanottajan valinnanvapautta. Se, että haluaako nuori vastata kyselyyn vai ei, jää kokonaan nuoren omaan tietoon. Työntekijä ei asiaa varmistele, ei patistele, eikä kommentoi ilman nuoren omaa aloitetta.

Vuoden 2018 asiakaskysely toteutettiin kevään ja kesän aikana. Kyselyn lähetimme niille nuorille, jotka olivat olleet viimeisen 12 kuukauden aikana tavoitettuina etsivässä nuorisotyössä ja jotka koimme olevan sellaisessa tilanteessa, jossa vastaamista ei koeta epämieluisaksi. Vuoden 2019 aikana tulemme mitä luultavammin laajentamaan kyselyn kohderyhmää, koska ajatuksena on hyödyntää koko keräysaika.

Sovari-kyselyn käytössä yksi iso plussa on se, että tulokset tulevat ulkoapäin valmiina, mutta ei valmiiksi pureskeltuina. Kun odotuksen jälkeen kyselyn tulokset ovat vihdoin käytettävissä, uteliaisuus väistämättä herää ja tarkastelun riemu voi alkaa.

Ensinnäkin kysely mahdollistaa tulosten tarkastelun niin paikallisesti kuin laajemminkin sekä maa- että valtakunnallisesti. Toiseksi se, että kun mitataan sosiaalista vahvistumista, tulokset ovat suora seuraus siitä, mitä keinoja työssä on käytetty ja millä tavalla nämä keinot on vastaanotettu. Toisin sanoen tuloksia analysoimalla pystyn reflektoimaan työskentelyäni: mistä asioista nuoren kanssa olen keskustellut; mihin yhteinen aikamme on käytetty ja ennen kaikkea sitä, mitä tämä on todennäköisesti saanut aikaan nuoren elämässä.

Akaan etsivä nuorisotyö ei ole vielä hyödyntänyt Sovari-tuloksia muuten kuin oman työn kehittämisessä, suunnittelussa ja rajaamisessa. Näen kuitenkin mahdollisuuden käyttää Sovari-tuloksia esimerkiksi niissä keskusteluissa, joissa keskiössä ovat palvelujen tarpeessa olevat nuoret ja nuorten palveluiden kehittäminen.

Etsivän nuorisotyöntekijänä minulla on ilo olla se henkilö, joka tarjoaa nuorelle tilaisuuksia osallisuuteen ja vaikuttamiseen. Joten aina tilaisuuden tullen haluan hyödyntää tämän ja lähettää seuraavan viestin nuorelle:

Moikka Liisa! Näin keväällä keräämme asiakaspalautteen kaikilta nuorilta, joiden kanssa olemme olleet vuoden aikana tekemisissä. Toivon, että ehtisit jossain välissä vastata linkistä löytyvään nimettömään kyselyyn, joka ei ole kovin pitkä, siinä on 15 monivalintakohtaa. Ekana kysytään kuntaa, siihen tulee siis Akaa. Palaute auttaa meitä ohjaamaan nuoria paremmin eli kiitos tosi paljon, jos viitsit vastata. Tässä linkki: https://link.webropolsurveys.com/S/XXXX . Terkuin Hanna etsivästä nuorisotyöstä.

 

Teksti: Hanna Halme, etsivä nuorisotyöntekijä, Akaan kaupunki.

Lisätietoja Sovarista löydät täältä.