Tulosta sivu

Blogi: Reflektointi on avain kehittymiselle

29.11.2018

Johtaminen on alue, josta kirjoitetaan paljon tietokirjoja. Johtamisen asiantuntijoita löytyy joka lähtöön, sillä jokainen joka on johtamista tehnyt, on oman johtamistyönsä paras asiantuntija. On toki hienoa, että omia menestyksen reseptejä halutaan jakaa, mutta se mikä toimii omassa organisaatiossa, ei välttämättä toimikaan toisaalla. Johtaminen ei ole mustavalkoista oikein-väärin -ajattelua eikä joko-tai -ajattelua, vaan se on sekä-että ja kaikkea siltä väliltä. Näin kirjoittaa johtamisteemaisessa blogitekstissään koulutuskumppanimme Marjukka Mikola.

Jokainen, joka toimii johtajan tai esimiehen roolissa, toimii siinä omalla persoonallaan ja käyttää hyväkseen juuri omia ainutlaatuisia persoonallisten ominaisuuksiensa ja osaamisensa yhdistelmiä ja omia vahvuuksiaan. Omien vahvuuksien ja oman osaamisen tunnistaminen luo pohjan ammattimaiselle esimiestyölle. Se antaa varmuutta esimiehenä toimimiseen ja tekee toiminnasta ennakoitavaa ja luottamusta herättävää. Kun tietää mitä osaa, voi olla luontevasti omassa esimiesroolissaan.

Hyvällä esimiehellä on kyky tunnistaa näitä omia johtamisen välineitä ja kyky hyödyntää osaamistaan ja ominaisuuksiaan johtamistilanteissa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa.

Siksi jokaisen esimiesroolissa toimivan on tarkasteltava omaa johtajuuttaan ja tunnistettava oma tapansa johtaa. Esimiehenä kehittyminen edellyttää oman mielen avaamista. Lähtökohtana on, että on halu kehittyä. Jos ajattelee jo tietävänsä kaiken, oppii harvoin mitään uutta.

Miten omaa toimintaa sitten voisi tarkastella? Ainakin reflektoimalla!

Reflektointi on oman toiminnan, sen perusteiden ja seuraamusten tarkastelua. Se on omien kokemusten pohdiskelevaa havainnointia ja analysointia, asioiden ja ilmiöiden näkyväksi tekemistä sekä uudenlaisten toimintamallien hahmottelua. Reflektiotaito on edellytys innovoinnille ja kehittämiselle, koska se antaa välineet tarkastella asioita ja ilmiöitä eri näkökulmista.

Reflektoinnin keskiössä on oman toiminnan ihmettely ja kyseenalaistaminenkin. Reflektion avulla tulee tietoiseksi omasta osaamisestaan ja vahvuuksistaan ja siitä, mitä oman pään sisällä tapahtuu: mikä on muuttunut, mikä on ihmetyttänyt, mikä on vaikeaa, miten osaaminen on kehittynyt.

Reflektointi liittyy kiinteänä osana etsivien nuorisotyöntekijöiden työhön. Kun reflektointi on osa myös esimiehen omaa toimintaa ja oman hyvinvoinnin ylläpitoa, on luontevaa rakentaa työyhteisöön sellaisia työn rakenteita ja käytäntöjä, jotka mahdollistavat etsivien työssä kohdattujen tilanteiden purkua ja reflektointia. Reflektoimalla etsivän nuorisotyön arkea yhdessä alaistesi kanssa pääset lähemmäksi substanssia, opit tuntemaan alaistesi tarpeita ja tukemaan heitä heidän työhyvinvoinnin kannalta tärkeää reflektiota. Yhdessä ja erikseen reflektoimalla tapahtuu tiimiytymistä ja asiantuntijoiden johtaminen helpottuu.

Ota tietoinen reflektointi aktiiviseksi toimintatavaksi, älä anna arjen pyörityksen ja kiireen tunnun estää sitä. Huomaat, että reflektoinnille tarjoutuu paljon mahdollisuuksia arjen johtamistyössä (palaverit, palautteenanto- ja puuttumistilanteet, kehityskeskustelut, adhoc-johtamistilanteet, päätöksentekotilanteet, delegointi- ja työnjakotilanteet jne.) Reflektointiin voi liittää mukaan muistiinpanot tai päiväkirjan kirjoittamisen, sillä asioiden näkyväksi tekeminen kirkastaa ajatuksia.

Itse kokemus ei sinällään vielä opeta, vaan vasta kokemuksen tai tapahtuman pohdiskelu ja sen pohjalta syntyneen oivalluksen vieminen käytäntöön.

Reflektio vaatii avoimuutta ja rohkeutta, mutta se kannattaa! Päästä uudet ajatukset ja oivallukset nahkasi läpi ja valjasta ne kehittymisen ja kasvun työkaluksi.


Lukuvinkkejä itsensä johtamisen teemaan:

  • Sydänmaanlakka Pentti (2006): Älykäs itsensä johtaminen. Näkökulmia henkilökohtaiseen kasvuun.
  • Åhman Helena (2012): Mielen johtaminen organisaatiossa
  • Salmimies Raija (2008): Onnistu itsesi johtamisessa
  • Salminen Jari, Heiskanen Pirita (2009): Taltuta kiire: viisi askelta tehokkaaseen ajankäyttöön
  • Takamäki Merja (2016): Ajanhallinta. Valmennusopas. Ota supervoimat käyttöösi

 

Marjukka Mikola, valmentaja, Lionleap Coaching Oy