Tulosta sivu

Blogi: Pohdintaa ja puhetta palautteesta

10.4.2019

”Miten meni noin niinku omasta mielestä?” Tämän kysymyksen voit aina heittää itse itsellesi, mutta toivottavasti sen heittää sinulle työyhteisössäsi joku toinenkin. Ja antaa palautetta ja kertoo oman näkemyksensä siitä, miten meni. Koulutuskumppanimme Marjukka Mikola kirjoittaa blogissa palautteen tärkeydestä.

Palaute kuuluu työpaikalle. Se on asia, jota työyhteisössä janotaan. Henkilöstökyselyissä nousee vuodesta toiseen esiin, kuinka palautetta kaivataan enemmän. Palaute on johtamisen väline ja hyvää johtamista ei ole olemassa ilman vuorovaikutusta ja palautetta. Johtaminen on mitä suurimmassa määrin vuorovaikutusta ja työyhteisön ja työntekijöiden kanssa käytävää jatkuvaa keskustelua. Esimiehen toimintatapa ja keskustelun sekä palautteen luonne vaihtuvat neuvoista, ohjauksesta ja ohjaamisesta sparraukseen, valmentamiseen ja oivalluttamiseen sekä tsemppaukseen, kiittämiseen ja kannustukseen.

Palaute on vahva väline. Mutta se ei ole pelkästään esimiehen väline ja vaikuttamiskeino, sillä toimivan palautekulttuurin rakentamiseen ja syntymiseen vaikuttaa vahvasti koko työyhteisö. Mutta miten tätä vaikuttamismahdollisuutta hyödynnetään? Esimieheltä odotetaan palautetta, mutta onko työyhteisö valmis myös antamaan oman panoksensa ja kehittämään yhdessä palautekulttuuria? Palaute antaa työyhteisössä kaikille mahdollisuuden vaikuttaa ja palautteen viljelemisen tuleekin olla luonteva osa koko työyhteisön vuorovaikutusta.

Palaute auttaa onnistumaan. Niissä työyhteisöissä, joissa vallitsee toimiva ja rikas palautekäytäntö, kaikki auttavat toisiaan onnistumaan. Kun kaikki toimivat saman päämäärän eteen ja tukevat ja auttavat toisiaan, tavoitteiden saavuttamisen mahdollisuus moninkertaistuu. Työkaveri näkee läheltä työn tekemistä ja työkaverilta saatu palaute kannustaa ja auttaa tekemään oikeita asioita oikealla tavalla.

Toimivassa palautekulttuurissa on käytössä monenlaista ja monen suuntaista palautetta. Kun palaute kulkee työyhteisössä kaikkiin suuntiin ja kun työntekijät antavat palautetta paitsi toisilleen, myös esimiehelle, auttavat he näin esimiestä onnistumaan ja kehittymään. Ja kun esimies kehittyy johtamisessaan, hyödyttää se puolestaan koko työyhteisöä ja positiivinen lumipalloefekti vyöryy vauhdilla eteenpäin!

Yksi syy siihen, että palautekulttuuri puhututtaa on se, että jokaisella meistä on oma käsityksemme palautteesta. Se, minkälaisia kokemuksia meillä on matkamme varrella kertynyt vaikuttaa siihen, miten annamme, vastaanotamme ja käsittelemme palautetta. Ja mitä palautteella ylipäätään ymmärrämme. Siksi palautteesta, palautteen antamisesta ja sen vastaanottamisesta kannattaa puhua työpaikalla. Yhteinen avoin keskustelu luo yhteistä ymmärrystä ja mahdollistaa toimivan palautekulttuurin syntymistä.

Palautteessa mietityttää usein myös korjaavan tai ohjaavan palautteen anto. Mutta eikö korjaavan palautteen tarkoitus ole viime kädessä työntekijän auttaminen? Kun vilpittömänä tarkoituksena on auttaa ja tukea henkilöä, niin eikö silloin anna myös korjaavan tai ohjaavan palautteen mielellään, kun tarkoitusperä on hyvä? Ja silloin palautteen vastaanottaja voi havaita, että korjaava palaute onkin välittämistä ja huolenpitoa? Ehkä kyse onkin juuri siitä, miten palautteen antaja itse suhtautuu asiaan ja millä mielellä palautetta antaa.

Usein kuulen esimiesten sanovan, että ”kyllä minä annan palautetta, juuri pari viikkoa sitten sanoin, että hyvin tehty”. Mutta jos palaute jää vain lakonisesti ”hyvin tehty” -kategoriaan, ei se kanna kovin pitkälle. Ideoiden, mielikuvituksen ja vapaan sanoituksen käyttö on sallittua! Aina löytyy kuvaavampia ja tehokkaampia ilmaisuja kuin ”hyvin tehty”. Nosta palautteen avulla esiin onnistumisia, vahvuuksia ja potentiaalia. Kuka työyhteisöstäsi oli viime kuussa Rohkea ratkaisija tai vaikkapa Tehokas toimeenpanija? Entä löytyykö tiimistäsi Kiireetön kuuntelija tai Avulias auttaja? Joskus voi olla tarpeen nostaa esiin Perusteellinen projektinvetäjä tai Kyvykäs kyseenalaistaja ja muistuttaa työntekijälle, kuinka Arvokas ammattilainen hän onkaan.

 

Ideoita ja inspiraatiota tähän blogikirjoitukseen olen saanut lukuisilta valmennettaviltani sekä muun muassa seuraavista julkaisuista:

  • Palaute kuuluu kaikille. Risto Ahonen & Sirke Lohtaja-Ahonen. 2011.
  • Onnistu palautteessa. Kupias, Peltola, Saloranta. 2011.
  • Johtamisen taito. Arto Hiltunen. 2011

 

Marjukka Mikola, valmentaja, Lionleap Coaching Oy