Tulosta sivu

Blogi: Luottamus on valtava voimavara

20.12.2018

"Luottamus esimiehen ja työntekijöiden välillä on tärkeä työyhteisön hyvinvoinnin lähde. Kun tiimissä on luottamuksen ilmapiiri, ihmisillä on yleensä halu jakaa tuntemuksiaan ja toimia yhdessä yhteisen päämäärän eteen." Näin joululomien kynnyksellä koulutuskumppanimme Marjukka Mikola kirjoittaa blogissa luottamuksen merkityksestä työelämässä ja johtamisessa.

”Luotathan?”, kysyy Aladdin ojentaessaan kätensä ja pyytäessään prinsessa Jasminea kanssaan ajelulle taikamatolla Disneyn animaatioelokuvassa. Jasmine epäröi, mutta Aladdinin ojennettu käsi ja ystävällinen olemus vakuuttavat ja herättävät riittävästi luottamusta, jotta yhteinen taikamattoajelu voi alkaa.

Kuinka luottavaisesti työyhteisössäsi lähdetään taikamattoajeluille? Minkälainen luottamus työyhteisössä vallitsee?

Luottamus on vahva ja miellyttävä tunnetila – tunne siitä, että asiat hoidetaan hyvin, parhaan tahdon ja taidon mukaan. Luottamus on tunne siitä, että joku tai jokin ei aiheuta pettymystä tai petä toiveita.

Työelämässä luottamusta voi tarkastella luottamuksena organisaatioon sekä ihmisten välisenä luottamuksena. Luottamus organisaatioon ilmenee mm. siinä, kuinka toimiviksi ja oikeudenmukaisiksi rakenteet, toimintatavat sekä johtaminen koetaan. Luottamusta lisäävät arvot, joihin voi sitoutua sekä arvojen mukainen toiminta, kirkas suunta ja yhteinen ponnistelu kohti tavoitteita. Luottamuksen tunne syntyy myös siitä, että pelisäännöt ovat kaikille samat ja ihmisiä kohdataan ja kohdellaan arvostavasti ja oikeudenmukaisesti. Avoimuus, läpinäkyvyys ja selkeys lisäävät luottamusta.

Toinen luottamuksen tarkastelunäkökulma työelämässä on ihmisten välinen luottamus. Se näyttäytyy sekä työyhteisön jäsenten välillä että esimiehen ja työntekijän välisessä suhteessa. Luottamus on työyhteisön keskeinen voimavara. Koettua luottamuksen tunnetta voi kysyä itseltä: Luotanko ihmisiin, joiden kanssa teen töitä? Luotanko työntekijän osaamiseen, uskonko hänen selviytyvän tehtävistään ja tekeekö hän sen mitä on luvannut? Kohteleeko hän minua hyväntahtoisesti ja reilusti ja toimiiko hän hyvien aikomusten pohjalta? Ja vastaavasti voit kysyä itseltäsi, luottavatko muut työyhteisön jäsenet sinuun. Tähän voit vaikuttaa omalla käyttäytymiselläsi, olemalla luottamuksen arvoinen. Toisen kokemaa epäluottamusta ei voi pakottaa pois, mutta epäluottamusta voi yrittää muuttaa oman käyttäytymisen kautta.

Luottamus esimiehen ja työntekijöiden välillä on tärkeä työyhteisön hyvinvoinnin lähde. Kun tiimissä on luottamuksen ilmapiiri, ihmisillä on yleensä halu jakaa tuntemuksiaan ja toimia yhdessä yhteisen päämäärän eteen. Luottamuksen rakentamiseen tarvitaan paljon avointa kommunikointia ja vuorovaikutusta. Kun tiimissä on hyvä luottamus, yhteenkuuluvuuden tunne on vahva, yhteistyö pelaa ja työkaveria ei jätetä. Luottamuksen piirre on myös, että ihminen tekee usein enemmän kuin toinen häneltä odottaa ja se vahvistaa ajatusta siitä, että kun annat, saat.

Etsivän nuorisotyön tärkein työkalu onnistuneessa ohjaussuhteessa on luottamuksen synnyttäminen. Etsiviä johdettaessa tulee tarjota edellytyksiä luottamuksen syntymiselle, joka päivä ja kaikissa kohtaamisissa. Etsiviä nuorisotyöntekijöitä voisikin kutsua sekä kohtaamisen mutta myös luottamuksen asiantuntijoiksi. Jotta tämä työ tulee mahdolliseksi, on etsivällä itsellään oltava luottavainen ja luotettavana pidetty olo.

Luottamuksen vastakohta on epäily tai pelko. Luottamusta voi nakertaa esimiehen pelko siitä, tekevätkö ihmiset oikeasti työnsä kunnolla eli voiko heihin luottaa, vaikka ei olisi joka hetki valvomassa työsuoritusta. Kyse on kontrollin menettämisen pelosta. Epävarmuus, muutokset ja selkeyden puute voivat ohjata liialliseen kontrolliin, raportointiin ja valvontaan, mutta tämä on loputon suo, joka uuvuttaa ja lisää epäluottamusta ihmisten välillä. Luottaminen puolestaan vähentää työkuormaa, kun kontrollia ja valvontaa voi vähentää. Luottamukseen kuuluu epävarmuus ja pettymyksen mahdollisuus, mutta älä anna sen ohjata toimintaa.

Luottamuksen ilmapiiriä synnytetään osoittamalla luottamusta. ”On vain luotettava!”

 

Tähän blogikirjoitukseen sain inspiraatiota seuraavista julkaisuista:

  • Luottamus. Mikael Pentikäinen. 2014. Kustannusosakeyhtiö Otava.
  • Etäjohtaminen. Tulosta joustavalla työllä. Ulla Vilkman. 2016. Talentum Pro.
  • Luottamus työelämässä on konkreettisia päätöksiä ja tekoja. Minna-Kaarina Forssén. Hyvejohtajuus.fi

 

Marjukka Mikola, valmentaja, Lionleap Coaching Oy