Tulosta sivu

Avustukset nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämiseen ja kansainväliseen toimintaan

13.3.2017

Aluehallintovirastot jakavat avustuksia nuorisotyön ja -toiminnan alueellisiin ja paikallisiin kehittämishankkeisiin sekä hankkeisiin, joiden avulla alueelliset ja paikalliset nuorisoalan toimijat edistävät nuorisotoimialan ja nuorisotyön kansainvälistymistä.

Nuorisoalan paikallistason kansainvälisen toiminnan avustus voidaan myös myöntää nuorten kulttuuriryhmien Suomesta ulkomaille suuntautuville esiintymismatkoille.

Avustuksen hakijana voi olla yhdistys, säätiö, kunta, kuntayhtymä tai muu nuorisopalveluja tarjoava rekisteröity yhteisö.

Vuoden 2017 määrärahasta myönnettävien avustusten hakemusten on oltava perillä aluehallintovirastossa 1. hakukierroksen osalta viimeistään 18.4.2017 klo 16:15 ja 2. hakukierroksen osalta 16.10.2017 klo 16:15. Ensimmäisen hakukierroksen määräajan jälkeen saapuneet hakemukset käsitellään seuraavalla kierroksella. Toisen hakukierroksen määräajan jälkeen saapuneet hylätään.

Lisätiedot AVI:n verkkosivuilta.