Tulosta sivu

Selvityshenkilöt selvittämään sivistys- ja sote-palveluiden yhdyspintoja

22.6.2017

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierros syksyllä 2017

22.6.2017

Synergiaseminaarissa 10.–11.10.2017 keskustellaan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ajankohtaisista näkökulmista

22.6.2017

Tuore selvitys: Maakuntauudistuksen valmistelussa useita epäkohtia työpajatoiminnan kannalta

20.6.2017

TPY:n lausunto luonnoksista HE laeiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta sekä yksityisistä rekrytointipalveluista sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

19.6.2017

Kansalaisaloite järjestöjen palkkatuen parantamiseen allekirjoitettavana

19.6.2017

Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle täydentävästä hallituksen esityksestä maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osalta

15.6.2017

TPY:n lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi

13.6.2017

TPY:n lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta

8.6.2017

TPY:n lausunto eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018−2021

6.6.2017

Kommentoi luonnosta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi

5.6.2017

TPY hakee hallinto- ja talouspäällikköä vakituiseen työsuhteeseen

2.6.2017