Opinnollistamisen alueelliset verkostot ja asiantuntijatyöryhmä

Into koordinoi opinnollistamisen alueellisia verkostoja sekä valtakunnallista opinnollistamisen asiantuntijaryhmää.

Opinnollistamisen alueelliset verkostot

Opinnollistamisen alueelliset verkostot käynnistivät toimintansa vuonna 2020 työpajojen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteistyön linjausten pohjalta. Verkostoja on kahdeksan kattaen koko Manner-Suomen ja niiden toimintaan ovat tervetulleita kaikki opinnollistamisen parissa työskentelevät tahot.

Into järjestää verkostojen tapaamisia alueilla 3-4 kertaa vuodessa. Tapaamisen kutsutaan mukaan myös paikalliset TE-palvelut. Verkostot tarjoavat kunkin alueen toimijoille foorumin vertaiskehittämiselle ja verkostoitumiselle. Lisäksi tarjolla on tietoiskuja opinnollistamiseen linkittyvistä ajankohtaisista asioista. Mukaan verkostoihin pääsee olemalla yhteydessä Inton opinnollistamisen asiantuntijaan.

Verkostot toimivat seuraavilla alueilla:

  • Häme
  • Itä-Suomi
  • Kaakkois-Suomi
  • Keski-Suomi ja Pirkanmaa
  • Pohjanmaa
  • Pohjois-Suomi
  • Satakunta ja Varsinais-Suomi
  • Uusimaa

Opinnollistamisen asiantuntijatyöryhmä

Into perusti alueellisten verkostojen tueksi opinnollistamisen asiantuntijatyöryhmän kesäkuussa 2021. Ryhmän tehtävänä on hahmotella opinnollistamisen valtakunnallisen kehittämisen askelmerkkejä tulevien vuosien osalta. Ryhmä ottaa myös kantaa opinnollistamisverkostoissa esille nousseisiin kysymyksiin ja tuo lisäksi esille ideoita opinnollistamisen käytäntöihin liittyen.

Ryhmä on koottu avoimen haun pohjalta. Siihen kuuluu työpajatoimijoita, koulutuksen järjestäjiä, hankeosaajia sekä näiden rajapinnassa työskenteleviä.

Ryhmän kokoonpano syyskuussa 2021:

Outi Hedemäki, Meriva sr

Saila Immonen, Lahden Diakonialaitos

Kristiina Kauranen, Hyria säätiö sr

Peter Pahlman, Into

Maija Schellhammer-Tuominen, Valo-Valmennusyhdistys ry

Jukka Siitonen, Etelä-Savon ammattiopisto

Susanna Uusitalo, PAIKKO

Olli Vuorinen, Raision seudun koulutskuntayhtymä

Daniel Åkermark, Resurscentret Föregångarna

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry