Motivoiva haastattelu

Julkaisutyyppi: Hyvä käytäntö

Asiakastilanteissa vuorovaikutuksella on tutkimusten mukaan keskeisin rooli intervention onnistumiselle. Tiedetään, että pelkkä tiedon ja ohjeiden antaminen ei muuta asiakkaan käyttäytymistä. Motivoiva haastattelu on vuorovaikutusmenetelmä, jolla pyritään vahvistamaan asiakkaan omaa motivaatiota muutokseen. Keskeistä on asiakkaan omien arvojen, tavoitteiden, voimavarojen ja itsenäisyyden kunnioittaminen empaattisella ja asiakkaan muutoskykyä vahvistavalla vuorovaikutustavalla. Motivoivaa haastattelua voi hyödyntää laajalti neuvonta- ja ohjaustilanteissa, kuten terveyden edistämisessä, elintapamuutoksissa  ja riippuvuuksien hoidossa.

9.9.2022 järjestetyn Motivoiva haastattelu koulutuksen sisältönä on motivoivan haastattelun teoriaosuus, perusperiaatteet ja – menetelmät. Tavoitteena on oppia avointen kysymysten esittämistä, heijastavaa kuuntelua, asiakkaan muutospuheen esiin saamista, korjausrefleksin välttämistä, muutosta vastustavan asiakkaan kohtaamista ja asiakkaan muutossuunnitelman ja tavoitteiden tekemistä.Koulutuksesta saadaan konkreettisia menetelmiä vuorovaikutustilanteisiin.

Kouluttajana toimii Mari Sarjanen, Psykologi, PsM.

Katso tallenne YouTube-kanavaltamme.

Tallenne on katsottavissa vuoden 2023 loppuun saakka.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry