Lausunto SiV ja TyV: Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Julkaisutyyppi: Lausunto

Into lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle 18.5.2021 ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 25.5.2021 jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta. Hallituksen esityksen tavoitteena on sovittaa yhteen jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palveluja.

Esitys jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta liittyy hallitusohjelman mukaiseen jatkuvan oppimisen uudistukseen. Esityksessä ehdotetaan perustettavaksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus, joka toimisi Opetushallituksen erillisyksikkönä. Palvelukeskuksen tarkoituksena olisi edistää työikäisen väestön osaamisen kehittymistä ja osaavan työvoiman saatavuutta.

Esityksen tavoitteet, työikäisen väestön osaamisen kehittymisen ja osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen sekä osaamisen kehittämisen työelämäyhteyden vahvistaminen, ovat tarkoituksenmukaisia. On myös tarpeen lisätä ja vahvistaa ministeriöiden välistä yhteistyötä ja yhteistä ennakointia. Into kuitenkin kysyy, edellyttävätkö nämä uuden rakenteen, erillisen palvelukeskuksen perustamista. Olennaista on vahvistaa monialaista yhteistyötä sekä ministeriöiden välillä että alueellisella ja paikallisella tasolla koulutus- ja työllisyyssektoreiden välillä. Palvelukeskuksen perustaminen ei tässä ole ainoa eikä riittävä toimenpide: hallinnon rajat ylittävää yhteistyötä tulee lisätä ja vahvistaa laajemminkin.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry