Lausunto OKM ja SiV: Koulutuspoliittinen selonteko

Julkaisutyyppi: Lausunto

Into lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle 22.1.2021 ja eduskunnan sivistysvaliokunnalle 22.4.2021 koulutuspoliittisesta selonteosta. Selonteon kunnianhimoiset tavoitteet eivät saa tuekseen riittäviä keinoja. Kokonaisuutta heikentää oppilaitos-, tutkinto- ja työelämäkeskeisyys - selonteko ei tunnista niiden ympäristöjen moninaisuutta, joissa oppimista voi tapahtua. Myös opetuksen ja koulutuksen järjestäjien muiden tahojen kanssa tekemän monialaisen yhteistyön merkitys jää nyt sivuun.

Pääpiirteiltään oikeansuuntaisessa selonteossa on myös huomattavia puutteita, näkökulmaa kaventavia rajauksia ja oppimisen yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallisia sokeita pisteitä.

Into esittää, että koulutuspolitiikkaa kehitettäessä otettaisiin vahvemmin huomioon:
1. työpajatoiminta ja vastaavat valmennusyksiköt vaihtoehtoisten oppimisympäristöjen tarjoajana, osaamistason kohottajana ja väylänä koulutukselliseen tasa-arvoon,
2. nuorisotyö perus- ja toisen asteen oppilaitosten sisällä toteutuvana työmuotona ja niiden läheisenä yhteistyökumppanina,
3. opiskeluhyvinvoinnin, mielenterveyden ja jaksamisen sekä osallisuuden näkökulma,
4. ammatillisen erityisopetuksen, oppisopimusjärjestelmän ja tuetun oppisopimuksen kehittäminensekä erityistä tukea tarvitsevien ja osatyökykyisten oikeus koulutukseen.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry