Tulosta sivu

Synergiaseminaari

Vuosittain järjestettävä Synergiaseminaari kokoaa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen parissa työskentelevät yhteen. Synergiaseminaarin ohjelma kertoo mahdollisuuksista koulutuksen järjestäjien ja työpajatoimijoiden yhteistyössä. 

Vuoden 2020 Synergiaseminaari järjestettiin online-tapahtumana 5.11. Seminaarissa kuultiin mm. oppivelvollisuuden laajentamisesta, oppimisympäristöjen tunnistamisesta hyödyntäen AMOSAA-työkalua sekä opinollistamisen hyvien käytäntöjen case-esimerkkejä kentältä.