Tulosta sivu

Koulutukset

Työ- ja yksilövalmennuksen perusteet

Työ- ja yksilövalmennuksen perusteet -koulutus on kaksipäiväinen työpajakentän valmentajille suunnattu peruskoulutus, jossa perehdytään muun muassa työpajatoiminnan ja työ- ja yksilövalmennuksen peruskäsitteistöön, tavoitteelliseen valmennukseen sekä arvioinnin merkitykseen valmennuksen työkaluna. Koulutus tukee valmentajien ammatillisen identiteetin vahvistumista.

Arviointi valmennuksessa

Arviointi valmennuksessa on työpajakentän valmennushenkilöstölle suunnattu yksipäiväinen vuorovaikutuskoulutus. Koulutuksessa perehdytään valmennuksen arviointiprosessiin ja erityisesti havainnointi- ja vuorovaikutustaitoihin arvioinnin keskeisinä elementteinä. Koulutus antaa välineitä valmennustyöhön ja oppimista tukevaan vuorovaikutukseen työpajoilla.

Työpajapedagogiikka

Koulutus käsittelee työpajalla tapahtuvan valmennuksen pedagogisia lähtökohtia: työpajan arvoja, pedagogista otetta valmennustyössä, työpajapedagogiikan määrittelyä, työpajan oppimisympäristöä, osaamisen kertymistä ja sosiaalista vahvistumista.

Voimavarat valmennuksessa

Toiminnallisessa koulutuksessa keskitytään valmentautujien voimavaratarpeisiin, voimaantumisen ja sosiaalisen vahvistamisen perusteisiin, joiden avulla voidaan vahvistaa ennaltaehkäisevää työotetta mm. mielenterveysongelmien ja päihdehaittojen vähentämiseksi työpajan arjessa.

Vaikuttavuus esiin ja brändi kirkkaaksi

Keitä olemme, miltä näytämme? Vastaavatko työpajatoimintaan liitetyt mielikuvat tätä päivää? Miten viestiä paremmin työpajatoiminnan laadusta ja hyödyistä? Ja miten kuvata toimintaa niin, että sidosryhmät vakuuttuvat ja kohderyhmät kiinnostuvat? Koulutuksessa esitellään tuotteistamista, markkinointiviestintää ja palvelumuotoilun työkaluja imagon kirkastamisen ja brändäyksen tukena. Luvassa käytännön kokemuksia, keskustelua ja konkreettisia esimerkkejä.

Kouluttajana Päivi Jokitalo.

Vuonna 2020 koulutus järjestetään neljällä eri paikkakunnalla, yksi keväällä ja kolme syksyllä.

Ehkäisevä päihdetyö työpajalla - meillä saa puhua kannabiksesta ja muista päihteistä

Yksipäiväinen koulutus käsittelee työpajoja ehkäisevän päihdetyön toimijoina. Miten työpajan valmennuksessa tulee huomioida päihteet ja erityisesti yleistynyt kannabiksen käyttö? Koulutus antaa vinkkejä puheeksi ottoon ja vahvistaa työpajaa ehkäisevän päihdekulttuurin osaajana.

Kouluttajat: Kim Kannussaari ja Mika Piipponen, EHYT ry.

Draaman keinoin kohti parempaa – Miten käyttää draamaa työvalmennuksessa?

Koulutuksessa tutustutaan draamaan ryhmä- ja yksilövalmennuksen välineenä. Koulutus on suunnattu valmentajille, joita kiinnostavat draaman mahdollisuudet omassa työssä. Aikaisempaa kokemusta draamatyöskentelystä ei tarvita.

Päivän aikana saadaan kokemus draaman perusharjoitteista ja fiktiossa toimimisesta, molemmista osallistujan näkökulmasta. Lisäksi päivään sisältyy yhteisiä ohjausharjoituksia

Koulutuksen pohjana toimii TPY:n Youtube-kanavalla julkaistu draamatyökalu. Työkaluun voi halutessaan perehtyä etukäteen tästä linkistä.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto työpajatoimijoille

Työpajayhdistyksen jäsenorganisaatioille räätälöity tutkintokoulutus tuotekehitysosaamisen lisäämiseen. Koulutuksen aikana kehitetään työpajan palveluita asiakaslähtöisesti ja tuotteistetaan palveluita sekä luodaan uusia palvelutuotteita. Opiskelija suorittaa tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon. 

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena (kesto 1-1,5 v HOKSin mukaan).Koulutusohjelmassa on 8 koulutuspäivää ja 3 tutkintoklinikkaa (à 2 tuntia/Skype), joissa kouluttajina Koulutuskeskus Salpauksen asiantuntijakouluttajat sekä tarvittavat ulkopuoliset asiantuntijakouluttajat.