Tulosta sivu

Koulutukset

Työ- ja yksilövalmennuksen perusteet

Työ- ja yksilövalmennuksen perusteet -koulutus on kaksipäiväinen työpajakentän valmentajille suunnattu peruskoulutus, jossa perehdytään muun muassa työpajatoiminnan ja työ- ja yksilövalmennuksen peruskäsitteistöön, tavoitteelliseen valmennukseen sekä arvioinnin merkitykseen valmennuksen työkaluna. Koulutus tukee valmentajien ammatillisen identiteetin vahvistumista.

Arviointi valmennuksessa

Arviointi valmennuksessa on työpajakentän valmennushenkilöstölle suunnattu yksipäiväinen vuorovaikutuskoulutus. Koulutuksessa perehdytään valmennuksen arviointiprosessiin ja erityisesti havainnointi- ja vuorovaikutustaitoihin arvioinnin keskeisinä elementteinä. Koulutus antaa välineitä valmennustyöhön ja oppimista tukevaan vuorovaikutukseen työpajoilla.

Työpajapedagogiikka

Koulutus käsittelee työpajalla tapahtuvan valmennuksen pedagogisia lähtökohtia: työpajan arvoja, pedagogista otetta valmennustyössä, työpajapedagogiikan määrittelyä, työpajan oppimisympäristöä, osaamisen kertymistä ja sosiaalista vahvistumista.

Voimavarat valmennuksessa

Toiminnallisessa koulutuksessa keskitytään valmentautujien voimavaratarpeisiin, voimaantumisen ja sosiaalisen vahvistamisen perusteisiin, joiden avulla voidaan vahvistaa ennaltaehkäisevää työotetta mm. mielenterveysongelmien ja päihdehaittojen vähentämiseksi työpajan arjessa

Täältä tullaan etsivä nuorisotyö! verkkoperehdytys

Etsivään nuorisotyöhön perehtyville uusille työntekijöille kolmipäiväinen verkkoperehdytys. Perehdytys on koulutuksellinen ja tukee esimiehen, organisaation sekä alueellisen koordinaattorin perehdytystä. Ryhmän kesken tutkitaan uutta työroolia ja etsivän työotetta sekä työmuodon arvoja ja tavoitetta. Koulutuksessa asemoidutaan nuorisotyöhön ja etsivän nuorisotyön arkeen. Perehdyttävä koulutus tukee perehtymistä käytännön työhön, mutta myös ammatti-identiteettiin sekä laajaan yhteisöön.