Tulosta sivu

Sosiaalisen työllistämisen laadunarviointimalli (STL)

STL on työpajoille ja sosiaalisen työllistämisen toimialalle sovellettu työkalu organisaatioiden itsearviointiin ja laadun kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. STL-mallia voi käyttää

  • osana organisaation strategiaprosessia, esimerkiksi nykytilan analyysin välineenä
  • osana toiminnan ohjausjärjestelmää, kuten toimintatapojen ja tulosten kuvaamisen tukena
  • yhtenä itsearviointi- ja kehittämismenetelmänä.

STL-arvioinnin tavoitteena on tunnistaa oman organisaation vahvuudet ja parantamisalueet sekä rakentaa pohja konkreettisille kehittämistoimenpiteille.

Taustatietoa STL-mallista löytyy Sosiaalisen Työllistämisen Laadunarviointimalli – STL -julkaisusta.

Vasta-alkajan STL-mallilla alkuun laatutyössä

Into tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa STL-mallin mukaista arviointia Vasta-alkajan STL-kyselyn avulla. Kysely on räätälöity laatutyön alkuvaiheessa oleville työpajoille. Se on työpajan arkeen viety käytännönläheinen sovellus STL-mallista. Työpajan henkilöstö vastaa konkreettisiin arviointi- ja kehittämiskysymyksiin nettikyselyn avulla ja Into toimittaa vastauksista organisaatiokohtaisen tulosyhteenvedon. 

Vasta-alkajan STL-mallista pääset lähemmin jyvälle Inton STL-verkkokoulutuksen avulla. Siirry verkkokoulutuksiin

STL kokee muodonmuutoksen

STL-arviointimalli päivitetään EFQM- ja CAF-malleissa tehtyjen muutosten mukaisesti vuoden 2021 aikana.