Tulosta sivu

Sosiaalisen työllistämisen laadunarviointimalli (STL)

STL on työpajoille ja sosiaalisen työllistämisen toimialalle sovellettu työkalu organisaatioiden itsearviointiin ja laadun kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. STL-mallia voi käyttää osana

  • osana organisaation strategiaprosessia, esimerkiksi nykytilan analyysin välineenä
  • osana toiminnan ohjausjärjestelmää, kuten toimintatapojen ja tulosten kuvaamisen tukena
  • yhtenä itsearviointi- ja kehittämismenetelmänä.

STL-arvioinnin tavoitteena on tunnistaa oman organisaation vahvuudet ja parantamisalueet sekä rakentaa pohja konkreettisille kehittämistoimenpiteille.

Taustatietoa STL-mallista löytyy Sosiaalisen Työllistämisen Laadunarviointimalli – STL -julkaisusta.

Vasta-alkajan STL-mallilla alkuun laatutyössä

Into tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa STL-mallin mukaista arviointia Webropol-kyselynä. Tämä laatutyön alkuvaiheessa oleville räätälöity Vasta-alkajan STL on työpajan arkeen viety käytännönläheinen sovellus STL-mallista. Työpajan henkilöstö vastaa konkreettisiin arviointi- ja kehittämiskysymyksiin Webropol-kyselyn avulla ja Into toimittaa vastauksista organisaatiokohtaisen tulosyhteenvedon.  Alkuun Vasta-alkajan STL-mallissa pääset kätevästi Inton kolmiosaisen verkkokoulutuksen avulla. Siirry koulutukseen