Tulosta sivu

Työpajojen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyön linjaukset

Tarve entistä tiiviimmälle työpajojen ja koulutuksen järjestäjien väliselle yhteistyölle on noussut esille tämän tästä. Taustalla on usein ammatillisen koulutuksen 2018 lainsäädäntöuudistukseen liittyvä uusi tilanne, jossa koulutuksen järjestäjien odotetaan panostavan työssä oppimiseen huomattavasti entistä vahvemmin. Samanaikaisesti erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille on löydettävä aitoja oppimisympäristöjä. Työpajojen on todettu pystyvän tarjoamaan koulutuksen järjestäjille sellaisia mahdollisuuksia, joita saattaa olla vaikea löytää työpaikoilta: vahvaa pedagogista osaamista ja aikaa yksilölliseen ohjaukseen.

Työpajatoiminnan opinnollistaminen -hankkeen tavoitteena oli tarjota jokaiselle työpajalle mahdollisuus sopimukselliseen yhteistyöhön ja sitä kautta opinnollistamisen kannalta olennaisten toimintamallien ja rakenteiden vahvistamiseen. Alueellinen sopimusmalli sai hankkeen alusta alkaen laajaa kannatusta työpajakentän kanssa käydyssä vuoropuhelussa. Samalla todettiin, että sopimuksellisuuden kehittämisessä kannattaa tähdätä useita toimijoita käsittävien yhteisten yhteistyötä koskevien linjausten laatimiseen. Linjausten tehtävänä on edistää alueen työpajojen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyötä ja varmistaa, että yksilön, eli valmentautujan tai opiskelijan, etua painotetaan kaikessa osapuolten yhteistyöhön liittyvässä päätöksenteossa.

Linjauksia pohdittiin ensin noin 60 työpajan edustajan, 20 koulutuksen järjestäjän ja 7 työpajojen alueellisten verkostojen ALU-koordinaattorin voimin alkuvuodesta 2019 järjestetyissä tilaisuuksissa. Tapaamisten pohjalta työstettiin luonnos yhteistyön linjauksista, jota hankkeen verkostojen toimintaan osallistuneet saivat kommentoida ensimmäisessä vaiheessa kevään 2019 aikana. Kesäkuun alussa kommentointimahdollisuus avattiin kaikille Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n jäsenorganisaatioille. Syksyn 2019 aikana työn fokuksessa oli luonnoksen päivittäminen annettujen kommenttien pohjalta siten, että sen voi allekirjoittaa mahdollisimman moni toimija jokaisella alueella. Prosessin aikana mielipidettä kysyttiin aiemmin mainittujen lisäksi kahden eri ministeriön edustajilta sekä järjestöalaa tuntevalta lakimieheltä. Työpajojen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyön linjaukset -niminen asiakirja hyväksyttiin TPY:n hallituksen kokouksessa 24.9.2019.