Tulosta sivu

Valmistuvien opiskelijoiden jatkopolutus

Osa ammatillisen koulutuksen järjestäjistä on luonut tukipalveluja varmistaakseen, että opiskelijan valmistumisen ja työllistymisen välinen nivelvaihe sujuu kitkattomasti. Samanaikaisesti uusien ratkaisujen työstäminen on monilla koulutuksen järjestäjillä ajankohtainen asia juuri nyt. Yhteistyötahoja ja verkostoja on hyödynnettävä tehokkaasti, joten varteenotettavana vaihtoehtona voidaankin pitää sitä, että työpajat toimivat koulutuksen järjestäjien kumppaneina valmistuvien opiskelijoiden jatkopolutuksessa.

Jatkopolutuksen rahoitus kytkeytynee ammatillisen koulutuksen vaikuttavuusrahoitukseen, joka vuodesta 2022 alkaen on 15 % kokonaisuudesta perustuen opiskelijan sijoittumiseen työelämään tai jatko-opintojen pariin. Mikäli työpajat tukevat koulutuksen järjestäjää tulosten saavuttamisessa, on aiheellista avata keskustelu rahoituksen jakamiseen liittyen.

Työpaja pystyy omalla toiminnallaan ylläpitämään valmistuneiden opiskelijoiden ammattitaitoa ja ammatillista identiteettiä. Työpajatoimintaan yhdistetty työnvälitystoiminta auttaa lisäksi työpajaa pitämään fokuksen työnantajien tarpeissa ja oman toiminnan kehittämisessä.

Työpaja sopii koulutuksen järjestäjän kanssa jatkopolutuksen tarkemmasta sisällöstä. Se voi muodostua osaamiskartoituksista, työkokeiluista ja palkkatuetusta työstä sekä paikallisten yritysten kanssa rakennettavien verkostojen aktivoimisesta.

Palvelun tarjoaminen vaatii työpajalta osaamista, jonka avulla valmentautujien osaamista voidaan peilata paikallisten yritysten ja ammattialojen osaamistarpeisiin. Jatkopolutus edellyttää osapuolilta myös laajoja yhteistyöverkostoja ja asiasta kiinnostuneita työntekijöitä.

Etelä-Savon ammattiopistossa on pilotoitu valmistuvien opiskelijoiden jatkopolutusta osapuolten yhteistyössä. Työpajakentällä on kehitetty ja toteutettu jo pitkään työhönvalmennusta ja seinätöntä valmennusta. Näitä kokemuksia tulee hyödyntää myös Valmistuvan opiskelijan jatkopolutus -palvelussa.

Lisätietoja antaa Esedu/Pekka Patama.

Esittelyvideo