Tulosta sivu

Jatkuvan haun tuki

Ammatilliseen perustutkintokoulutukseen voi hakea ympäri vuoden jatkuvan haun kautta. Jatkuva haku ei kuitenkaan aina tarkoita sitä, että opinnot alkaisivat heti, kun opiskelupaikka on myönnetty. Varsinkin nuorelle odotusaika saattaa tuntua kohtuuttoman pitkältä. Pahimmillaan tilanne voikin johtaa siihen, että nuori kyllästyy odottamiseen eikä aloita opintojaan.

Jatkuvan haun tuki on kehitetty hakuvaiheen päättymisen ja opintojen varsinaisen alkamisen välisen ajanjakson tukipalveluksi työpajoille. Odottamisajalle työpaja järjestää yksilön kannalta mielekästä ja hyödyllistä tekemistä. Lyhytkin pajajakso saattaa antaa ratkaisevia valmiuksia opiskelun aloittamiseen ja sen aikana on myös mahdollista hankkia tutkinnon kannalta olennaista osaamista.

Työpaja ja koulutuksen järjestäjä sopivat pajalla toteutettavasta Jatkuvan haun tuesta yksilön tarpeet huomioiden. Räätälöinnissä kannattaa kiinnittää erityistä huomiota muutamiin seikkoihin. Opintojen alkuvaiheeseen sijoittuvan lyhyen jakson aikana realististen tavoitteiden asettaminen on erittäin tärkeää. Siksi onkin luonnollista, että liikkeelle lähdetään yhteisiin tutkinnon osiin (YTO) liittyvistä kursseista. Työpaja voi räätälöidä itse esimerkiksi yhteiskunta- ja työelämäosaaminen -osa-alueeseen liittyvän kurssitarjonnan, tai vaihtoehtoisesti hyödyntää markkinoilta löytyviä valmiita ratkaisuja, esim. nettilukioiden tarjontaa.

Kustannuksia voi syntyä eri toimijoiden välisen yhteistyön käynnistämisestä, työpajan ja koulutuksen järjestäjän suunnittelutyöstä, käytännön järjestelyistä ja hankinnoista, esim. jos pajan on hankittava tietokone opiskelijan käyttöön. Työpajajaksosta sovittaessa on aina varmistettava, että henkilön mahdollinen statuksen muuttuminen ei vaikuta hänen toimeentuloonsa.

Valkeakosken ammattiopisto ja Valkeakosken työllisyyspalveluiden Starttipaja ovat soveltaneet tukipalvelun periaatteita yhteistyössään. Juurtumista ajatellen on tärkeää löytää työpajojen ja koulutuksen järjestäjien keskuudesta muitakin työpareja, jotka haluavat pilotoida tukipalvelua.

Lisätietoja antaa Valtakunnallinen työpajayhdistys ry.

Esittelyvideo