Tulosta sivu

Työpajaympäristössä toteutettavien tukipalveluiden mallinnus ja tuotteistaminen

 

Työpajojen ammatillisen koulutuksen järjestäjille tarjoamien tukipalvelujen kehittämisessä on ollut mukana opinnollistamisen suhteen eri vaiheessa olevia työpajoja, koulutuksen järjestäjiä ja Työpajatoiminnan opinnollistaminen -hankkeen asiantuntijatyöryhmä.

Ideoiden seulonnassa panavimpina valintakriteereinä pidettiin, että palvelut ovat riittävän toteuttamiskelpoisia potentiaalisen asiakaskuntansa ja implementointiin vaadittavien resurssien valossa. Jokaisesta tukipalvelusta tuotettiin kirjallisen kuvauksen lisäksi helposti omaksuttavaa videomateriaalia. Linkit videoklippeihin löytyvät tukipalveluiden esittelyiden alta.

Työpajaympäristössä toteutettavien tukipalveluiden jatkokehittämisen näkökulmasta on välttämätöntä, että niiden käytettävyyttä testataan erilaisissa toimintaympäristöissä ja tilanteissa. Työpajatoimijoita ja koulutuksen järjestäjiä voidaan tukea paikallisiin tarpeisiin sopivien käytäntöjen soveltamisessa esim. palvelumuotoilun keinon.

Työpajatoiminnan opinnollistaminen -hankkeen aikana kehitetyt tukipalvelut

AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN TUKI

JATKUVAN HAUN TUKI

OSAAMISEN OSOITTAMINEN TYÖTOIMINNASSA

VALMISTUVAN OPISKELIJAN JATKOPOLUTUS