Tulosta sivu

TOPI-hanke

TPY toteuttaa vuosina 2018–2019 Työpajatoiminnan opinnollistaminen -hanketta opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Hanke liittyy hallituksen keväällä 2017 puoliväliriihessä julkaisemaan NEET-ohjelmaan, jonka yhtenä tavoitteena on työpajatoimijoiden ja koulutuksen järjestäjien yhteistyön kehittäminen niin, että työpajoja voidaan hyödyntää nykyistä monipuolisemmin osaamisen hankkimista tukevana oppimisympäristönä ja oppimisen tukipalveluna. 1.1.2018 voimaantullut ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö tuo työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen yhteistyölle sekä uusia mahdollisuuksia että kehittämistarpeita.

  • Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa työpajojen ja koulutuksenjärjestäjien yhteistyötä ja osaamisen tunnistamista työpajaympäristössä.
  • Hanke rakentuu alueelliselle ja valtakunnalliselle verkostyöskentelylle sekä koulutuksille ja konsultaatioille.
  • Hanketoiminta käynnistetään alkukartoituksella ja kehittämistoimintaa suunnataan sen tulosten perusteella.
  • Hankkeessa mallinnetaan työpajaympäristössä toteutettavia tukipalveluita ja sopimuksellisuutta sekä kehitetään työpajoihin liittyvää oppimisympäristöajattelua.
  • Hankkeessa laaditaan käytännönläheinen opas työpajojen ja koulutuksenjärjestäjien yhteistyön vahvistamisesta, osaamisen tunnistamisen työkaluista ja tunnustamisen tukemisen malleista.

Lataa hankkeen esite

Tutustu hankkeen etenemistä kuvaavaan prosessikaavioon

 

Arki haltuun työpajalla

Osaaminen esiin...

...ja osaaminen tunnistetuksi

Valmistumisesta työpajan tuella työelämään