Tulosta sivu

Taulukkopohjainen osaamisen tunnistaminen

Taulukkopohjainen osaamisen tunnistaminen

Osaamista voi tunnistaa myös taulukkopohjaisesti tavalliseen Wordiin tai Exceliin, kun vain pitää mielessään tärkeät perusasiat, kuten tutkintojen perusteisiin nojaaminen ja tutkintojen ajantasaisuudesta huolehtiminen.

1. Osaamisen tunnistaminen voidaan toteuttaa lomakemuodossa hakemalla suoraan ePerusteet-palvelusta kyseisen tutkinnon osan arviointikriteerit ja viemälle ne taulukkoon sellaisenaan. Osaamista verrataan näihin kriteereihin. Tällä mallilla tehdyn taulukkopohjaisen osaamistodistuksen käyttöönotto vaatii valmentajalta jonkin verran perehtymistä, jotta kriteerit tulevat tutuksi. (Katso malli 1.)

2. Vaihtoehtoisesti ammattitaitovaatimukset voidaan avata taulukkoon valmennusyksikkökohtaisesti avattuihin ammattitaitovaatimuksiin. Tässä mallissa työpajan arkitehtävät kirjoitetaan osaamisen kielellä peilaten kyseisen ammattitaitovaatimuksen arviointikriteereihin. Tavoitteena ovat mahdollisimman konkreettiset osaamisen kuvaukset, joihin tunnistus kohdentuu. (Katso malli 2.)

Osaamista tunnistettaessa tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei käytä T1-, H3- eikä K5-ilmaisuja, jotka on varattu tutkintotodistuksissa arvioituun osaamiseen. Osaamistodistuksissa onkin tapana käyttää sanallisia ilmaisuja numeroarvioiden sijaan, jolloin osaamistodistus ei sekoitu liiaksi tutkintotodistukseen.

Valmentautujalla saattaa joskus olla epärealistinen käsitys omasta osaamisestaan. Itsearvio voi olla joko yltiöpositiivinen tai tarpeettoman vaatimaton. Tällöin on hyvä kaivaa tutkinnon perusteet esiin ja tarkastaa, mitä tasoilla T1, H3 ja K5 on tarkoitus osata. Mitä konkreettisemmiksi tehtäviksi/osaamisiksi ammattitaitovaatimukset on avattu, sitä helpompaa osaamisen tunnistaminen on.

Taulukkopohjan voi myös rakentaa T1-tasoiseksi, jolloin taulukkoon tulee itsearviointisarake ”Osaan” ja valmentajan sarake ”Osaa”. Tällöin on huolehdittava siitä, että erinomaisen osaamisen todentaminen kirjataan esimerkiksi osaamistodistuksen vapaakenttään. (Katso malli 2 -> välilehti puutyö.)

Kuten jokaisessa osaamistodistusmallissa, tulee työpajan tehdä huolellisesti oppimisympäristön tunnistaminen, jotta osaamisen tunnistamisessa onnistutaan.

Vapaamuotoisen taulukon luonti ja työpajayksikkökohtainen ammattitaitovaatimusten avaaminen edellyttää jonkin verran jumppaa tutkintojen perusteiden parissa. Taulukon päivittäminen viimeisimpään versioon tapahtuu ePerusteet-palvelun avulla (https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/kooste/ammatillinenkoulutus?hakutyyppi=perusteet).

Malleja taulukoihin: 

Osaamistodistus taulukkomalli 1

Osaamistodistus taulukkomalli 2

Valkeakosken starttivalmennus ja YTO-aineet