Tulosta sivu

PAIKKO-osaamistodistus

PAIKKO-osaamistodistus

PAIKKO-järjestelmä on syntynyt tarpeista löytää käytännöllinen ratkaisu osaamisen luotettavaan kuvaamiseen. Osaamisen tunnistamisen luotettavuus syntyy siitä, että oppimisympäristöjen tunnistamiseen osallistuu aina organisaation ulkopuolinen taho. Näin mukana on riittävästi sekä tunnistettavan ammattialan että tutkintomaailman asiantuntemusta hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi.

PAIKKO-osaamistodistus laaditaan selainpohjaisella työkalulla. Osaamistodistus pohjautuu paikko.fi-sivuilla julkaistavaan raporttiin tunnistetusta oppimisympäristöstä, joka on toimipiste- ja tutkintokohtainen. Jos toimipisteestä on tunnistettu oppimisen mahdollisuuksia useammasta kuin yhdestä tutkinnosta, osaamistodistukseen voidaan sisällyttää osaamista niistä kaikista.

Osaamistodistus toimii ammattitaitovaatimusten tasolla. Kun osaaminen riittää tutkinnon suorittamiseen, klikkaa työvalmentaja ruksin kyseiseen kohtaan. Mikäli osaamisen taso on selvästi parempi joillakin osa-alueilla, voidaan käyttää todistuspohjan lisätietokenttää. Koska työpajalla ei ole koulutuksen järjestäjän arviointivaltuuksia, osaamisen tasoa ei muutoin arvioida.

Todistus tulostuu järjestelmästä PDF-muotoisena.

PAIKKO-järjestelmän käyttö edellyttää huolellista oppimisympäristön tunnistamista, johon osallistuu aina myös kyseisen ammattialan tutkinnoista perillä oleva ulkopuolinen taho, yleensä opettaja. Täten taataan riittävän laadukas oppimisympäristön tunnistaminen ja siitä kertova raportti.

Organisaatiot voivat osallistua monipuolisiin PAIKKO-koulutuksiin, joissa käsitellään opinnollistamisen käytäntöjä. PAIKKO-asiantuntijakoulutuksen käyneet kokeneet käyttäjät toimivat alueellisina tukihenkilöinä organisaatioille.

PAKKO-järjestelmä on käyttäjäorganisaatioille maksullinen.

Jatkokehittäminen

PAIKKO-toiminnassa olennaisia elementtejä ovat toimijaverkosto, yhteiskehittäminen ja pyrkimys tuoda osaamistodistuskäytäntö kaikkien toimijoiden ulottuville. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry tarjoaa toiminnallista ja koulutuksellista tukea käyttäjille, julkaisee oppimisympäristöraportit ja pitää työkalut ajantasaisina.

PAIKKO