Tulosta sivu

Osaan.fi osaamistodistusvälineenä

Osaan.fi osaamistodistusvälineenä

Osaan.fi on Opetushallituksen ylläpitämä selainpohjainen osaamisen tunnistamisen työkalu, jossa osaamista arvioidaan suoraan tutkintojen kriteereihin peilaten. Työkalu on luotu oppijan itsearviointia silmällä pitäen, mutta se soveltuu myös osaamisen tunnistamiseen työpajoilla ja osaamistodistuksen liitteeksi. Osaamistodistuksen kansilehteä palvelusta ei ole mahdollista tulostaa, joten se täytyy tehdä erikseen (ladattavissa TPY:n sivuilta).

Osaan.fi on kohtuullisen helppokäyttöinen pienen harjoittelun jälkeen – ja harjoitella voi niin paljon kuin haluaa. Työkalu on kenen tahansa käytettävissä, vaikka kännykällä, eikä vaadi erillistä kirjautumista.

Koska osaan.fi on Opetushallituksen ylläpitämä ilmainen palvelu, tutkintojen perusteet päivittyvät sinne automaattisesti eikä pajatoimijoiden tarvitse huolehtia asiasta. Perusteiden ajantasaisuus varmistaa, että osaamistodistus tukee HOKS-prosessia hyvin.

Työkalussa on käytössä Hyvä 3 -tason, eli itsenäisen osaamisen kriteerit. Arviointiasteikko ”osaan vähän – osaan hyvin – osaan erinomaisesti” tuo tähän skaalan, jolla tunnistus onnistuu. Myös ”en osaa sanoa” -vaihtoehtoa on mahdollista käyttää ja osaamista voi täydentää kommentointikentälle.

Resurssit

Opetusmaailmassa osaan.fi:n käyttäminen on luontevaa, koska opettaja vastaa silloin aina oppimisympäristön tunnistamisesta. Työpajoilla osaan.fi:n käyttäminen edellyttää oppimisympäristön tunnistamista, täytyy tietää mitkä tutkinnon osat vastaavat parhaiten työpajan työtehtäviä.

Osaan.fi:ssä käytetään opetusmaailman kieltä, joka saattaa olla haastavaa. Jotta tulkinnat menisivät oikein, työvalmentajan on suositeltavaa käydä arviointikohdat läpi alan opettajan kanssa.

Osaan.fi

Käyttöopasvideo https://www.tpy.fi/videot/