Tulosta sivu

Osaamistodistuksiin liittyvä kehittämistyö

Osaamistodistuksiin liittyvä kehittämistyö

Työpajakentällä ei ole vain yhtä osaamisen tunnistamisen ja dokumentoinnin tapaa vaan tarjolla on monia erilaisia järjestelmiä. Yhteistä kaikille järjestelmille on osaamisen vertaaminen ajantasaisiin tutkintojen perusteisiin.

Valtakunnallisella tasolla todistuspohjaa on kehitetty Ammattiosaamista välityömarkkinoilla -hankkeen toimesta 2011-2015. Tällä kehittämiskierroksella osaamistodistuksen kansilehti sai yhtenäisen ulkoasun ja todistuksen liiteosioon kehitettiin Excel-pohja, jonka avulla pystyttiin tuomaan valmentautujan osaaminen näkyviin valittuihin tutkinnon osiin verrattuna.

Työpajatoiminnan opinnollistaminen -hankkeen asiantuntijatyöryhmä vei osaamistodistusta eteenpäin. Kehittämässä oli mukana opinnollistamisen veteraaneja työpajakentältä, koulutuksen järjestäjien edustajia sekä osaamismerkkiasiantuntijoita. Tavoitteikseen asiantuntijatyöryhmä asetti osaamistodistuksen yhtenäisyyden, luotettavuuden ja uskottavuuden lisäämisen, osaamistodistusvälineiden kehittämisen ja työpajoilla tunnistetun osaamisen dokumentaation järjestelmätason tallentamisen kansallisiin tietokantoihin. Melko pian havaittiin, että kehittämistyö vaatii yhteistyötä Opetushallituksen kanssa.

Yhteisissä tapaamisissa Opetushallituksen kanssa todettiin, että työpajoilla suoritettava osaamisen tunnistaminen ja dokumentointi on merkittävää ja volyymeiltaan sitä luokkaa, että OPH haluaa olla mukana kehittämässä käytäntöjä kansallisella tasolla, vaikka OPH:lla ei virallista roolia hankkeessa ollutkaan.

Sisältökysymyksistä todettiin, ettei ei-muodollisella osaamisella ole valtakunnan tasolla paikkaa, jonne osaamistodistuksiin kertynyttä dataa voitaisiin kerätä ja tallentaa. Päädyimme suosittamaan käytäntöä, jossa valmentautuja itse hallinnoi omaa dataansa tiedonjakopalvelun, kuten NäytönPaikka kautta. Todettiin myös, ettei työpajat ole ns. toimivaltainen taho, joten osaamistodistuksen hyödyntäminen HOKS-prosessissa riippuu koulutuksen järjestäjästä - ns. hyväksilukua ei voi valmentautujalle luvata.

Osaamisen tunnistamisen välineistä todettiin, että automaattisesti tutkintoja päivittävä selainpohjainen työkalu on tätä päivää. Valitettavasti OPH:n ylläpitämään osaan.fi-palveluun ei saatu parannusehdotuksia toteutetuksi. Keväällä 2019 OPH avasi kuitenkin ePerusteisiin avoimen rajapinnan ammattitaitovaatimustasoisesti. Tutkintojen perusteet tulivat näin mahdollisiksi päivittää automaattisesti muihinkin osaamistodistusjärjestelmiin. Tämän seurauksena PAIKKO-osaamistodistustyökalu siirtyi selainpohjaiseksi ja OpiTun-osaamisen tunnistamisen järjestelmä automaattisesti päivittyväksi.

Näiden edistysaskelien lisäksi osaamistodistuksen kansilehti päivitettiin ja käännettiin ruotsiksi. Kansilehdet ovat ladattavissa täältä