Tulosta sivu

OpiTun-järjestelmä osaamisen tunnistamiseen ja osaamistodistusten tekoon

OpiTun-järjestelmä osaamisen tunnistamiseen ja osaamistodistusten tekoon

OpiTun on Tornion Työvoimalasäätiön ylläpitämä selainpohjainen osaamisen tunnistamisen väline, josta saa tulostettua osaamistodistuksen.

Järjestelmässä tutkintojen perusteet linkittyvät työpajoilla tehtäviin töihin. Periaate on, että valmentautuja merkitsee järjestelmään tekemänsä työn ja ohjelma linkittää sen automaattisesti niihin tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin, joihin merkittyä osaamista se kartuttaa. Osaamista tunnistetaan T1-tasolla.

Työtehtävien merkitseminen järjestelmään on tehtävä työympäristöittäin, sillä identtisiä työympäristöjä esiintyy harvoin. Työtehtävien merkitseminen on käytännössä työympäristön tunnistamisraportti.

Kun tiettyä työtehtävää tai tehtäväkokonaisuutta on harjoiteltu riittävästi, työvalmentaja tai muu ohjaustehtävässä oleva voi klikata järjestelmässä Hyväksy-painiketta. Jokainen hyväksytty ammattitaitovaatimuksen kohta siirtyy osaamistodistukseen. Jokaiseen työtehtävään liittyy myös kolmiportainen itsearviointi ja sekä valmentajan että opiskelijan kommentointimahdollisuus. Kommentoida voi on myös tutkinnon osittain.

Osaamistodistuksen perusteella oppilaitos voi arvioida, onko henkilöllä riittävä osaaminen suoraan näyttöön. Joissakin tapauksissa osaaminen on voitu kirjata suoraan suorituksena opintokorttiin.

Tutkintojen perusteet päivittyvät järjestelmään automaattisesti Opetushallituksen järjestelmästä, joten yksittäisen pajatoimijan ei tarvitse huolehtia päivittämisestä.

OpiTun-järjestelmä on käyttäjäorganisaatioille maksullinen.

OpiTun-työkalun versio 2.0 julkistetaan vuonna 2020. Keskeinen parannus nykyiseen on se, että samalla kun työvalmentaja kirjaa normaalisti Valmennus-GO järjestelmässä asiakkaan kalenteriin päivän aikana tehtyjä työtehtäviä, ne linkittyvät myös osaksi tutkintojen perusteiden ammattitaitovaatimuksiaedellä kuvatun kaltaisesti. Näin ollen osaamisen tunnistaminen muuttuu automaattiseksi ja valmennuspäiväkirjaan tehtyjen työtehtävämerkintöjen perusteella tapahtuvaksi. Huomioitavaa on, että automatisointi on sidottu Valmennus-GO järjestelmään. Erillisenä järjestelmänä käytettäessä OpiTun 2.0 on merkintöjen osalta tehtävä kuten nykyisessäkin versiossa.

www.opitun.fi