Tulosta sivu

Oppimisympäristön tunnistaminen

Oppimisympäristön tunnistaminen

Työpajojen arkisessa työssä opitaan paljon ja monenlaisia asioita. Myös valmentautujien aikaisemmin hankkima osaaminen näkyy toiminnassa. Valmentautujan osaaminen kannattaa tunnistaa sekä valmentautujan edun vuoksi että pajatoiminnan positiivisten vaikutusten esiin nostamiseksi. Työpajat tekevät merkityksellistä työtä, ja sen näkyväksi tekeminen hyödyttää koko toimialaa.

Valmennuksen kehittäminen oppimisympäristöajattelun ohjaamana lisää sisältöä työhön. Työ saa uusia tavoitteita ja merkityksiä. Kun päästään valmentautujan osaamisen tunnistamiseen asti, osaamisen dokumentointi tuo valmennukseen ryhtiä ja suunnitelmallisuutta.

Oppimisympäristön tunnistaminen toimii myös oivana yhteistyön alustana koulutuksen järjestäjän kanssa. Tunnistamisen prosessissa toiminnalliset valmiudet ja potentiaalit tulevat puolin ja toisin tutuiksi ja opitaan luottamaan toiseen.

Työpajat joutuvat usein perustelemaan toimintaansa ja siihen panostamista esimerkiksi palvelun tilaajille tai rahoittajille. Tällöin tarvitaan painavia argumentteja, jollaisena toimivat tunnistettu oppimisympäristö, osaamistodistusvalmius ja valmius näyttöjen suorittamiseen.

Oppimisympäristön tunnistamista voidaan tehdä joko opettajalähtöisesti tai työpajalähtöisesti. Opettajalähtöistä oppimisympäristön tunnistaminen on silloin, kun opettaja laatii näyttösuunnitelman työpajalle oppijan näytön toteuttamiseen. Työpajalähtöistä oppimisympäristön tunnistaminen on silloin, kun työpaja tähtää omaehtoiseen osaamisen tunnistamiseen ja osaamistodistuksiin. Tällöin oppimisympäristön tunnistamisella on tärkeä rooli opinnollistamisen onnistumisessa.

Oppimisympäristön tunnistamisen kriteerit haetaan tutkintojen perusteista. Tämä tarkoittaa perustutkintojen tutkinnon osia ja niiden arviointikriteereitä, joihin peilaamalla työpajan oppimisympäristö tuodaan näkyväksi ja saadaan dokumentoitua. Jos perustutkintojen rakenne ei sovellu tietyn pajan oppimisympäristöön, voi tarkastella ammattitutkintojen perusteita.

Jotta omaehtoinen tunnistustyö onnistuisi, tulee perehtyä tutkintojen sisältöihin. Tässä hyödynnetään Opetushallituksen ylläpitämää ePerusteet-palvelua, josta löytyvät kaikki tutkinnot. Oppimisympäristöjä tunnistettaessa on välttämätöntä, että työpajalla perehdytään kyseisen pajan toimintaan sopiviin ajantasaisiin tutkintoihin.

Perehtyminen pitää sisällään tutkinnon osan valinnan ja ammattitaitovaatimuskohtaisen avaamisen, jossa tutkintojen arviointikriteereitä verrataan työpajalla tehtäviin työtehtäviin. Tavoitteena on tutkinnon osien vaatimustason täsmentäminen kirjalliseen muotoon työpajatehtäviksi. Tunnistustyö perustuu raporttipohjalle, joka ohjaa työtä.

Kun pohjatyö tutkintomaailmassa on kunnolla tehty, on aika kutsua opettaja paikalle. Opettajan tehtävänä on verrata työpajan arkitoimintaa ammattialan osaamiskriteereihin ja vahvistaa tutkinnon osien valinta tarvittaessa ammattitaitovaatimuskohtaisesti. Opettajan vierailu työpajalla luo yhteistyölle vankan pohjan, jonka viimekätisinä hyötyjinä ovat valmentautujat ja oppijat.

Oppimisympäristön tunnistamisraportti

Opettajan neuvojen ja linjausten ohjaamana viimeistellään raportti tunnistetuista oppimisympäristöistä. Raporttiin kirjataan toimintaympäristökuvaus oppimisympäristöstä fyysisine reunaehtoineen. Tavoitteena on luoda tiivis ja napakka kuvaus työpajasta oppimisympäristönä tutkintojen maailman läpi nähtynä.

Raportissa on myös tila työpajan erityisyyden kuvaamiselle. On tärkeää, että työpajat tuovat näkyviin omat vahvuutensa ja ominaislaatunsa oppimisympäristönä ja kertovat, millaisin eri tavoin valmentautujaa tuetaan osaamisen kehittymisessä.

Raportin päätteeksi on hyvä avata ammattitaitovaatimuskohtaisesti sitä tekemistä, jonka puitteissa osaaminen kehittyy. Tässä on tarkoitus kertoa konkreettisesta toiminnasta pajan arjessa: millaisissa tehtävissä mikäkin ammattitaitovaatimus näkyy. Tämän kuvauksen apuna kannattaa käyttää tutkinnon osan arviointikriteereitä.

Valmis raportti julkaistaan työpajan omalla nettisivulla. Esimerkkejä oppimisympäristön tunnistamisraporteista ja raporttipohja omalle koneelle ladattavaksi löytyvät TPY:n verkkosivuilta.

Tässä raporttipohja omalle koneelle ladattavaksi.

Esimerkkejä tunnistetuista oppimisympäristöistä

Rakennus

OYTR Sysmä

Kiinteistöhuolto

OYTR Kokkola

Logistiikka

OYTR Muonio

Pintakäsittely

OYTR Orimattila

OYTR Imatra

OYTR Tampere Etappi ry

Kahvila ja ruokapalvelu

OYTR Iisalmi Toimi Sr

Kasvatus ja ohjaus

OYTR Joensuu Nuorisoverstas

Kierrätys

OYTR Muonio

OYTR Kokkola

Fillari

OYTR Muonio

Puutarha ja ulkotyöt

OYTR Harjavalta

Metalli

OYTR Iisalmi Toimi-säätiö

OYTR Suomusalmi

OYTR Kokkola Kokkotyö Sr

Puhdistus ja vaatehuolto

OYTR Kokkola

OYTR Pietararsaari

OYTR Rautalampi

OYTR Lieto

Yhteiset tutkinnon osat Starttipajoilla

OYTR Valkeakoski Startti YTO

OYTR Tuusula Startti YTO

OYTR Joensuu Nuorisoverstas YTO

OYTR Kempele Startti

OYTR Pälkäne Startti YTO

Tekstiili, kädentaito ja ompelu

OYTR Kuhmo

OYTR Suomussalmi

OYTR Nokia Tahti Asema ry

OYTR Lieto

OYTR Joensuu Nuorisoverstas

OYTR Kokkola

Puuala

OYTR Kuhmo

OYTR Kurikka

OYTR Kokkola

OYTR Joensuu Nuorisoverstas

OYTR Lieto

OYTR Kemiö Kimito

OYTR Simo

OYTR Tervola

OYTR Alavus paja 66

OYTR Lapua

OYTR Ii Puu

Media-ala ja tietoteknikka

OYTR Heinola media

OYTR Siikalatva media

OYTR Hartola tietotekniikka

Liiketalouden ala

OYTR Imatra TyönVuoksi ry liiketalous

OYTR Heinola Torppa liiketalous

OYTR Pietarsaari Kokkotyö Sr liiketalous

OYTR Vaasa Arpeeti

Lappian hankkeissa avatut raportit

OYTR Pello

OYTR Kemi