Tulosta sivu

YTO-valmennus starttipajalla

YTO-valmennus starttipajalla

Yhteiset tutkinnon osat Valkeakosken Startilla

Valkeakosken Startti on työllisyyspalveluiden nuorten valmennusyksikkö. Startilla toteutetaan paljon erilaisia, pääasiassa 3 kuukauden mittaisia valmennuksia. Kolme pysyvämpää valmennusta ovat palvelu- ja tilannekartoitus, työhönvalmennus sekä YTO-valmennus. Kaikki valmennussisällöt on rakennettu ammatillisen perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien (YTO) osaamistavoitteiden pohjalta, pois lukien palvelu- ja tilannekartoitus, joka on aloittavien valmentautujien palvelutarpeenarviointi-ryhmä.

Startin toiminta on jaettu erilaisiin 3 kuukauden mittaisiin valmennuksiin, jotka sisältävät yhteisten tutkinnon osien eri aihealueita. Viikko-ohjelmien tehtävät täsmentävät opittavia sisältöjä. Jokaisen valmentautujan kanssa tavoitteena on tunnistaa YTO-osaaminen osaamistodistuksiin. YTO-sisällöt ovat toiminnan suunnittelun perusta. Kun valmentautuja lähtee Startilta opiskelemaan tai haluaa osoittaa osaamistaan Startilla kerätyn oppimisen avulla, voi oppilaitos ohjata hänet suoraan kokeeseen tai näyttöön, jos osaaminen on tunnistettu osaamistodistuksessa.

Opinnollistamisen lisäksi Startilla on YTO-valmennusryhmä, jonka valmentautujat haluavat jatkaa kesken jääneitä opintoja. YTO-valmennuksessa harjoitellaan itsenäisesti YTO-aineiden tehtäviä verkko-ympäristössä Otavia-opiston tai Valkeakosken ammattiopiston kautta. Valmentautujat eivät ole opiskelijastatuksella vaan kuntouttavassa työtoiminnassa. Otavia-opiston lukion oppisisällöistä osa vastaa suoraan YTO-aineita OPH:n muuntotaulukon mukaan. Myös Valkeakosken ammattiopiston verkko-ympäristössä voi harjoitella YTO-tehtäviä Startilla. Osa tehtävistä kursseista on tehty suoraan T1-tasoisiksi, osassa voi valita suoritettavan tason. Tehtävät tehtyään valmentautuja ohjataan Valkeakosken ammattiopistoon kokeeseen näyttämään osaamisensa. Otavia arvioi omat kurssinsa suoraan.

Valmentautujat saavat Startilla erityistä tukea YTO-tehtävien harjoitteluun. Ongelmakohdista autetaan yli, kartoitetaan oppimisen haasteita ja kehitetään omia oppimistaitoja. Valmentautujat saavat myös tukea jatko-opintojen suunnitteluun, opiskelupaikkoihin hakeutumiseen ja asiakirjojen täyttämiseen. Lisäksi kartoitetaan palvelutarpeet ja muut tarvittavat tukitoimet. Työpajalla harjoiteltujen YTO-aineiden on todettu kasvattavan motivaatiota opintoihin, ja kynnys jatkaa oppilaitokseen on matalampi.

Lisäksi Startilla voi olla Valkeakosken ammattioppilaitoksessa olevat opiskelijat koulutussopimuksella tekemässä opintoja T1-paketeilla. Opiskelijat saavat tarvittaessa opettajan tuen. Myös opinto-ohjaajan kanssa tehtävä yhteistyö on tiivistä. Startti tarjoaa erilaisen oppimisympäristön oppilaitoksesta putoamisvaarassa oleville opiskelijoille.

Osatutkintojen tekoa on aloitettu työstämään Startin keittiöllä. Mahdollisuus jatkossa suorittaa osatutkintoja esim. lounasruokien valmistus, ravitsemuspalveluissa toimiminen sekä tilaus- ja juhlaruokien valmistus.

Oppimisympäristö tunnistetaan yhdessä oppilaitoksen kanssa. Koulutuksen järjestäjän puolelta tarvitaan yhteyshenkilö, esim. opinto-ohjaaja. Oppimisympäristön tunnistamisraportti kirjoitetaan ja hyväksytetään yhteyshenkilöllä. Osaamistodistusvalmius saavutetaan esimerkiksi tekemällä taulukkopohja, johon yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteet sekä Startin arjessa tehtävät asiat avattu konkreettisesti.

Valmentajat suunnittelevat valmennukset YTO-aineiden pohjalta.  YTO-valmennuksessa tehtävien suorittamiseen verkkotehtävien avulla varataan aikaa ja tukea. Myös valmentautujien jatkopolutukseen ja nivelvaiheen tukeen tulee varata resurssia.

Lisätiedot: sara.villberg[at]valkeakoski.fi  

Valkeakosken Startin oppimisympäristön tunnistamisraportti ja taulukkopohjainen osaamistodistuspohja.

YTO-aineet Nettilukiossa, prosessikuvaus

Yhteiset tutkinnon osat

YTO-aineet kuuluvat jokaiseen ammatilliseen perustutkintoon. Kaikkiin perustutkintoihin sisältyvät siis samat YTO-aineet, joiden pääotsikot ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Jokainen valmennusjakso sisältää osia YTO-aineista. Eri valmennuksissa voidaan tunnistaa eri yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteita. Esimerkiksi viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisen alueilla on paljon osaamistavoitteita, jotka sisältyvät työpajan eri valmennuksiin. Paja-arjessa pystytään harjoituttamaan monia yhteisiin tutkinnon osiin liittyviä taitoja.

Erityisen hyvin yhteiset tutkinnon osat sopivat työpajojen starttivalmennukseen. Jotkut starttipajat ovatkin ottaneet yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteet viikkosuunnittelunsa pohjaksi. YTO-aineista saa valmennukseen laadukkaita sisältöjä.

Yhteisten tutkinnon osien osaamista voi hankkia ja suorittaa myös erilaisten nettipalvelujen kautta (esim. Otavia nettilukio ja avoin ammattiopisto). Tällöin pitää varmistaa etukäteen, ettei osaamisen hankkimista tulkita opiskeluksi, jotta valmentautujan etuuksiin ei tule katkoksia.