Tulosta sivu

Yhteistyötä työpajojen ja koulutuksen järjestäjän välillä á la Hyria

Tutkinnon osien suorittaminen Hyrian työpajoilla

Hyria säätiön työpajojen ja Hyria koulutuksen yhteistyö alkoi työpajojen valmennusympäristöjen kartoituksella. Kartoituksessa tunnistettiin työpajalla toteutuvat työt ja verrattiin niitä tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin. Työpajoilla tehdään mm. liiketoiminnan, logistiikan ja ravintola- ja cateringalan opintoihin kuuluvia työtehtäviä. Kartoitukset luovat pohjaa tutkinnon osien suorituksille näytöin.

Ammatillisen tutkinnon osia voi suorittaa työpajalla kun todetaan valmentautujalla olevan riittävästi osaamista. Ensiksi hänelle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). HOKSiin osallistuu valmentautuja, valmentaja ja opettaja.  Valmentautuja kirjataan koulutuksen järjestäjän järjestelmään ns. 0 % -opiskelijana, jolloin hänen statuksensa ei muutu opiskelijaksi. Yhteistyössä laaditaan myös näytön suunnitelma.

Työpajojen valmentautujien työllistymismahdollisuudet paranevat jo yhden tutkinnon osan suorittamisella. Valmentautujat saavat onnistumisen kokemuksia ja he vahvistuvat sosiaalisesti. Motivaatio opintojen suorittamiseen on parempi ja he saavat hyvän tuetun alun myötä välineitä jatko-opiskeluihin. Myös työpajojen profiili paranee, kun työpajalla hankittu osaaminen on virallisesti tunnustettua.

Koulutuksen järjestäjä hyötyy tutkinnon osien suorittamisesta kun valmentautujia ohjautuu opintoihin entistä enemmän ja he ovat valmiimpia aloittamaan opiskelun. Myös väärän alan valinneiden keskeyttäjien määrä vähenee. Opintoaikojen lyheneminen hyödyttää kaikkia osapuolia.

Resurssit 

Kehittämistyöryhmässä oli mukana yhteensä 31 koulutuksen opettajaa ja työvalmentajaa. He tekivät alakohtaisina työpareina oppimisympäristökuvaukset ja kartoituksen. Lisäksi he sopivat heille luontevat yhteistyötavat näyttöjen järjestämiseksi. Yhteinen päämäärä lähensi työpajatoimijat ja opettajat ja loi pohjan näyttöjen sujuvalle toteuttamiselle.

Kehittämistyöryhmän työskentelyyn ja oppimisympäristöjen kartoitukseen varattiin työaikaa n. 10 tuntia/henkilö. Toimintatapojen tultua tutuksi vie näyttöjen järjestäminen opettajan työaikaa n. 6-8 tuntia / tutkinnon osa, sisältäen HOKSin laadinnan, ohjauksen, työpaikkakäynnit, näytön organisoinnin ja arvioinnin. Työvalmentajan työaikaa menee n. 12 tuntia / tutkinnon osa, sisältäen yhteistyön opettajan kanssa, työpaikkaohjaukseen, tuen näytön aikana sekä näytön arvioinnin. On todettu, että näytöt työpajoilla vievät vähemmän opettajan työaikaa kuin näytöt työpaikoilla.

Muita toteutettavia ja suunnitteilla olevia yhteistyön muotoja

  • Yhteisten tutkinnon osien preppaukset ja suoritukset
  • Tutustujat työpajoilta koulutukseen ja koulutuksesta työpajoille (esim. koulutuskokeilu)
  • Yhteiset pätevyyskorttikoulutukset
  • Jatkuvan haun tuki (sekä hakeminen että motivointijaksot)
  • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat työpajalla
  • Maahanmuuttajille opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja (6 vko) työpajalla
  • Valmentava oppisopimuskoulutus: osaamiskartoitus + valmennus + työkokeilu ennen oppisopimusta, vahva tuki/erityinen tuki

Lisätietoa toimintamalleista

Työpajapuolella: kristiina.kauranen[at]hyria.fi

Oppilaitospuolella: ulla.poutiainen[at]hyria.fi