Tulosta sivu

Ammatillisen perustutkinnon yhteisiä tutkinnon osia verkosta

Yhteisiä tutkinnon osia verkkolukiosta

Ammatillisen perustutkinnon yhteisiä tutkinnon osia (YTO) voi opiskella pajajaksolla työttömyysturvalla hyödyntäen aikuislukio-opintoja verkossa.  

Ammatillisen perustutkinnon yhteiset tutkinnon osat tulivat koskemaan 1.8.2018 uudistuksessa kaikkia perustutkinto-opiskelijoita (ennen sitä ne koskivat vain nuoriso-opiskelijoita, eivät aikuistutkintoa suorittavia).  YTO-opintojen laajuus tutkinnon perusteissa on yhteensä 35 osaamispistettä. Kaikille yhteisiä sisältöjä on 26 osaamispisteen verran.  

Yhteistyötahona toimivan lukion tarjonnan mukaisesti ne voidaan jopa kaikki suorittaa tehtäviä tekemällä ja yksilöllisesti ohjattuna verkossa. Ja mikä parasta, jokainen suoritettu kurssi kerryttää osaamista, joka voidaan sellaisenaan tunnustaa minkä tahansa ammatillisen perustutkinnon vastaavaan yhteiseen tutkinnon osaan. 

Otavian videossa kerrotaan, miten nettilukio voi toimia työpajojen tukena yhteisten tutkinnon osien suorittamisessa https://www.youtube.com/watch?v=MdpRYw8KHhQ 

Aikuislukion verkkokurssit ovat maksuttomia, kun opiskelija ei ole kirjoilla toisessa oppilaitoksessa. Oppimateriaalit ja ohjaus tulevat verkkolukiosta, joten työpajalla ei tarvita normaalin valmennusresurssin lisäksi muita resursseja.  

Yhteisiä tutkinnon osia voi tehdä verkkolukiossa myös opiskelupaikan myöntämisen jälkeen opintojen käynnistymistä odotellessa.  

Lisätiedot: Otavia-opisto, Miia Sivén, 040 129 4671, miia.siven@otavia.fi  

YTO-aineet Nettilukiossa, prosessikuvaus

OPH:n muuntotaulukko: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/maarays-oph-501-2018.pdf 

Kaaviokuva yhteisten tutkinnon osien suorittamispolusta lukio-opintoina