Tulosta sivu

Vastuunkantaja-malli

Vastuunkantaja-malli

Vastuunkantaja-malli on kehitetty ja sitä on pilotoitu Lahden Työn Paikka Oy:n ESR-rahoitteisessa Huipputekijä-hankkeessa. Lahden alueelle sijoittuvan mallin lähtökohtina ovat olleet alueen heikko työllisyystilanne, matala koulutustaso sekä samaan aikaan yritysten vaikeudet rekrytoida osaavaa työvoimaa.  

Vastuunkantaja-malli 

  1. yhdistää rekrytoinnin, yritysvastuun ja oppilaitosyhteistyön hyvine käytänteineen  

  1. tehostaa yritysten rekrytointia ja luo hyviä käytänteitä tiivistämällä työllisyystoimijoiden, yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä 

  1. helpottaa rekrytointia toimimalla työntekijää etsivän yrityksen tukena 

  • osaavan henkilön löytämiseksi (työpajoilta tai Lahden alueen työllisyystoimijoiden verkostosta) 

  • henkilön osaamistason nostamiseksi (mm. yrityksille maksuttomat ammatilliset osatutkinnot yrityksen tiloissa tai Lahden Työn Paikan työpajoilla sekä täsmäkoulutukset yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa) 

  1. auttaa myös työkokeilu- ja palkkatukijaksojen sopimusten laatimisessa. 

Mallissa on hyödynnetty ammatillisten tutkinnon osien suorittamisessa Valo-valmennuksen toimintamallia sekä haastettu yritykset mukaan yritysvastuuseen Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen avulla. 

 Lisätiedot: Heidi Peijari, projektipäällikkö, Huipputekijä -hanke, Lahden Työn Paikka Oy  

etunimi.sukunimi@lahdenpaikka.fi, 044 708 1555 

https://www.lahdenpaikka.fi/valmennuspalvelut/huipputekija/ 

Valo-valmennuksen esittelyvideo löytyy täältä https://www.youtube.com/watch?v=ZAXx_h7-Mzk 

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus löytyy täältä https://kestavakehitys.fi/sitoumus2050