Tulosta sivu

Valo-valmennus -toimintamalli

Valo-valmennus -toimintamalli osaamisen osoittamisessa ja tutkinnon suorittamisessa  ​

Ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen työpajalla Valo-valmennus -toimintamallilla tarkoittaa sitä, että ammatillisten tutkintovaatimusten mukaista osaamista kertyy työllistymistä edistävän toimenpiteen aikana ja kertynyt osaaminen osoitetaan ammatillisen oppilaitoksen järjestämässä näytössä. Valo-valmennus -toimintamallissa ei ole kysymys opiskelusta, vaikka kertynyt ammatillinen osaaminen arvioidaan ammatillisen oppilaitoksen järjestämässä näytössä. Oppilaitos myöntää tutkintovaatimusten mukaisesti kertyneestä osaamisesta tutkintotodistuksen tai todistuksen tutkinnon osasta.  

Näytön suorittamiseen vaadittava osaaminen hankitaan kokonaisuudessaan työpajalla tehtävän valmentautumisen aikana. Ammatillisen oppilaitoksen roolina on arvioida osaaminen tutkintovaatimusten mukaisesti näytössä. Valo-valmennus -toimintamalli ei maksa mitään. Se ei myöskään aiheuta kustannuksia valmentautujalle eikä työpajaorganisaatiolle. Tutkinnon suorittaminen näytöillä ei vaikuta valmentautujan mahdollisuuteen saada työttömyyskorvausta. 

Valmentautuja ei saa osallistua ammatillisen oppilaitoksen järjestämään koulutukseen valmistautuessaan ammatillisen perustutkinnon suorittamiseen. Ammattitutkinto -tasoisissa tutkinnoissa on enemmän yksilöllisiä mahdollisuuksia tutkintojen suorittamiseen. 

Lisätietoa toimintamallista: https://valo-valmennus.fi  

Toimintamallin esittelyvideo: https://www.youtube.com/watch?v=ZAXx_h7-Mzk 

Ari Reunanen, etunimi.sukunimi@valo-valmennus.fi 

 

Valo-valmennus -toimintamalli  

  • valmentautuja on työpajalla työkokeilussa, kuntouttavassa työtoiminnassa tai palkkatuella  

  • valmentautuja työskentelee normaalisti työpajalla kerryttäen osaamista  

  • valmentautuja hakeutuu oppilaitokseen jatkuvassa haussa  

  • koulutuksen järjestäjä vastaa tutkinnon suorittamisesta  

  • HOKS:n laatiminen  

  • näyttösuunnitelman teko ja näyttöpaikasta sopiminen 

  • näytön järjestäminen työelämässä, esimerkiksi työpajalla  

  • näytön arviointi yhdessä työelämän edustajan kanssa.  

 Työpajalla järjestettävässä näytössä työelämän edustajana voi toimia työpajan valmentaja.