Tulosta sivu

Ammattiopiston, nuorten työpajan ja etsivän nuorisotyön voimavarat yhdistävä ohjaus- ja toimintamalli

Lappian ammattiopiston, nuorten työpajan ja etsivän nuorisotyön voimavarat yhdistävä ohjaus- ja toimintamalli opinnollistamistyössä

Koulutuskuntayhtymä Lappian hallinnoiman Työpajat ja kansanopistot osaksi ammatillista oppimisympäristöä -hankkeen malli yhdistää ammattiopiston, nuorten työpajan ja etsivän nuorisotyön voimavarat tieto-, neuvonta- ja ohjaustyössä sekä osaamisen kerryttämisessä. Yhteistyö on voimaa Lapin pienillä paikkakunnilla, pitkien välimatkojen päässä. Vahvuus on yhteisessä työskentelyssä ja yhteisen kielen vahvistamisessa.  

Oppimisympäristöraportin materiaalin tuottavat kyseisten alojen ammatilliset opettajat yhdessä työpajan henkilöstön kanssa. Valmentautujan ohjaaminen näyttöön helpottuu huomattavasti, kun oppimisympäristöraportti, osaamisen kertymisen dokumentointi ja valmentajan tekemä arviointi noudattelevat ammatillisen opetuksen toimintatapoja.   

E-perusteista muokattu kooste sisältää valmentajan arviointilomakkeen, valmentautujan itsearviointilomakkeen ja oppimispäiväkirjan pohjan, mallin työpajatyöskentelyn tavoitteiden asetannasta, ohjeet näyttötutkintoon ohjaamiseen sekä tutkinnon osan arviointiperusteet. Tutkinnon osan vaatimaa osaamista kootessa valmentautujalle riittää taso T1, mutta nähtävillä ovat myös korkeampien arvosanojen vaatimukset: valmentautuja voimaantuu huomatessaan, etteivät korkeampien arvosanojen vaatimukset ole mahdottomia.  

Hankkeessa on mallinnettu myös työpajojen, kansanopistojen, etsivän nuorisotyön ja ammattiopiston ammatillista yhteiskehittämistä, ohjausosaamisen ja toimintojen sujuvuutta.Mallia on ollut kehittämässä hankkeen projektipäällikkö, 2 opinto-ohjaajaa sekä noin 20 ammatillisen opettajan tiimi. 

Lisätiedot: Annemari Kallio, projektipäällikkö, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia; etunimi.sukunimi@lappia.fi, +358 40 487 1574 

Hankkeessa tuotetut opinnollistamisen lomakkeet

Pellon oppimisympäristön tunnistamisraportti

Kemin oppimisympäristön tunnistamisraportti