Tulosta sivu

Opinnollistamisen hyviä käytäntöjä

Opinnollistamisen hyviä käytäntöjä

Työpajoja oppimisympäristöinä kehittäneet hankkeet ja kentän toimijat ovat synnyttäneet paljon toimivia käytäntöjä ja työkaluja. Viimeisimmällä kierroksella niitä on jalostettu paremmin sopiviksi vuoden 2018 lainsäädäntöuudistuksen (ammatillisen koulutuksen reformi) jälkeiseen toimintaympäristöön.    

Valo-valmennus -toimintamalli

Yhteisiä tutkinnon osia verkkolukiosta

YTO-valmennus starttipajalla

Vastuunkantaja-malli

Ammattiopiston, nuorten työpajan ja etsivän nuorisotyön voimavarat yhdistävä ohjaus- ja toimintamalli

Yhteistyötä työpajojen ja koulutuksen järjestäjän välillä á la Hyria

 

Zoomin hyvät käytännöt

Hyviä käytäntöjä löytyy lisää esimerkiksi Zoomi - sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hankkeen loppuraporttista, joka esittelee 167 hyvää käytäntöä nivelvaihesiirtymiin, henkilökohtaistamiseen, yksilöllisiin polkuihin sekä työelämään siirtymisen tukeen.

 https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/196468_paivitetty_sujuvat_siirtymat_loppuraportti.pdf