Tulosta sivu

Ohjeet Sovarin käyttöön etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla

Sovari perustuu etsivän nuorisotyön nuorille ja  työpajojen valmentautujille suunnattuun nettikyselyyn. Sovarin käyttöön ilmoittautuneille etsivän nuorisotyön organisaatioille ja työpajoille lähetetään sähköpostitse ohjeet Sovarin käyttöön sekä linkit kyselylomakkeisiin. Etsivälle nuorisotyölle ja työpajoille on molemmille oma kyselynsä. Kysely on käytössä suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä.

Kyselyä toteutetaan kunkin asiakkaan kohdalla kertaluonteisesti:

 • Etsivässä nuorisotyössä kyselyä toteutetaan siinä vaiheessa, kun nuoren kanssa on käsitelty esiinnousseita asioita ja annettu tarvittavaa ohjausta. Vastaamisvaiheessa asiakkuus voi olla edelleen aktiivista, satunnaista tai jo päättynyt.
 • Työpajalla kysely ajoitetaan kunkin valmentautujan kohdalla työpajajakson loppuvaiheeseen.
 • Tietoa kerätään kalenterivuosittain.

Sovari-kysely sisältää kysymyksiä seuraavista teemoista:

 1. Etsivän nuorisotyön tai työpajatoiminnan toteutuksen arviointi
 2. Muutokset elämäntaidoissa sosiaalisen vahvistumisen eri osa-alueilla palvelujakson aikana
 3. Taustatiedot (ikä, sukupuoli, palvelunsaanti)

Sosiaalista vahvistumista arvioidaan seuraavilla osa-alueilla: itsetuntemus ja -luottamus, sosiaaliset taidot, arjen hallinta, opiskelu- ja työelämävalmiudet sekä elämänhallinta ja tavoitteellisuus.

Sovarin käyttäminen edellyttää etsiviltä nuorisotyöntekijöiltä ja työpajan valmentajilta sitoutumista kyselyiden toteuttamiseen.

 • Etsivän nuorisotyön asiakkaille voidaan tarjota vastaamismahdollisuus etsivän nuorisotyön tiloissa tai he voivat vastata kyselyyn haluamassaan paikassa. Linkkiä kyselyyn voidaan jakaa nuorille henkilökohtaisen viestin välityksellä esim. WhatsAppissa tai tekstiviestillä.
 • Työpajoilla kullekin valmentautujalle järjestetään rauhallinen tila ja sopiva ajankohta kyselyyn vastaamiseen työpajatoiminnan lomassa. Vastaaminen tapahtuu tietokoneen äärellä netissä. Heillekin kyselyä voidaan toteuttaa myös etäyhteyksillä (lue lisää ohjeita).
 • On tärkeää motivoida nuoria ja aikuisia vastaamaan kyselyyn: kyselyn kautta he voivat vaikuttaa palveluiden jatkuvuuteen ja niiden kehittämiseen. Kyselyn avulla he voivat myös jäsentää omassa elämäntilanneessa tapahtuneita muutoksia palvelujakson ajalta.
 • Nuoret ja aikuiset vastaavat kyselyyn itsenäisesti, mutta valmentaja tai etsivä voi tukea kyselyn ensimmäisen sivun täyttämisessä ja selventää kysymysten sisältöä. Työntekijä voi pysyä lähettyvillä, mutta ei vastaajan vieressä.
 • Vastaajille voidaan kertoa, että kyselyyn voi vastata kaikessa rauhassa. Siihen on hyvä varata noin 20 minuuttia. Vastaaminen on kuitenkin useimmille nopeampaa ja vie keskimäärin 5-10 minuuttia.
 • On myös hyvä kertoa, että henkilökohtaiset vastaukset eivät tule työntekijöiden tietoon. Ulkopuolinen asiantuntija Intossa laatii kyselyn tuloksista ryhmäkohtaiset yhteenvedot. Myös kirjoitetut sanalliset vastaukset tulevat työntekijöille sellaisenaan.
 • On myös hyvä mainita, että kyselyn sanallisia tuloksia voidaan käyttää etsivän nuorisotyön tai työpajatoiminnan markkinoinnissa ja tiedotuksessa.
 • Työpajoilla voidaan ajatella, että kysely kuuluu osaksi työpajan valmennusjaksoa, jolloin valmentautujat kokevat vastaamisen luontevaksi. Kyselyyn vastaaminen on kuitenkin aina vapaaehtoista.
 • Sovari-kyselyihin vastanneista valtaosa on pitänyt kyselyä helppona ja melko mukavana.

Ilmoittaudu mukaan etsivän nuorisotyön tai työpajatoiminnan Sovari-mittarin käyttäjäksi