Järjestö

Tulosta sivu

Into osaamiskeskuksena

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry toimii opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämänä kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksena. Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus kehittää valtakunnallisesti työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä. Kehittämistoiminnassa korostetaan monialaista yhteistyötä nuoren päihteiden käytön ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä nuoren mielenterveyden tukemiseksi. ​

Työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö muodostavat kokonaisuuden, jossa nuorille tarjotaan yksilöllistä, elämänhallintaa ja toimijuutta vahvistavaa ohjausta jatkopoluille pääsemiseksi. ​

Kehittämiskohteet:

  • työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön sisältöjen kehittäminen aluekoordinaatiota tukien ja osaamisen vahvistaminen koulutuksin​
  • nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyön vahvistaminen Ohjaamojen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa​
  • työpajatoiminnan opinnollistaminen ja oppilaitosyhteistyö​
  • etsivän nuorisotyön Aikalisä-toiminnan koordinaatio ja osaamisen vahvistaminen​
  • toiminnan tulokset ja vaikuttavuus, Sovari-mittari ja selvitys työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön palvelujen alueellisesta yhdenvertaisuudesta​

Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksen muodostavat  Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry , Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ryMIELI Suomen Mielenterveys ry ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK – Juvenia – nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus.​