Etsivän nuorisotyö

Tulosta sivu

Sidosryhmille

Mitä nuori saa, kun hänet ohjataan etsivään nuorisotyöhön?

Ohjatessasi nuoren etsivän nuorisotyön palveluun, nuori saa luotettavan rinnalla kulkevan ammattilaisen, joka tukee nuorta hänen tarvitsemallaan ja haluamallaan tavalla.  Nuori määrittelee itse tarpeen ja päättää siitä, mihin suuntaan elämäänsä haluaa viedä. Etsivää nuorisotyötä tehdään aina nuoren antamien tietojen pohjalta ja nuori saa aina valita, ottaako hän etsivän nuorisotyön tukea vastaan vai ei.

Nuori saa rinnalleen luotettavan aikuisen, joka kunnioittaa nuorta sellaisena kuin hän on, toimii hänen kanssaan vastavuoroisesti ja yhdenvertaisesti sekä työskentelee tavoitteellisesti nuoren kanssa siellä, minne nuoren on helppo tulla, silloin kun nuori sitä tarvitsee. Etsivä nuorisotyö on nuoren puolella.

Nuori saa tukea omien vahvuuksiensa ja voimavarojensa löytämiseen ja niiden hyödyntämiseen oman polkunsa löytämisessä ja tulevaisuutensa rakentamisessa. Etsivä nuorisotyö vahvistaa nuoren omaa toimijuutta ja tukee häntä ottamaan vastuun omasta elämästään. Nuori saa tukea sellaisten valintojen tekemiseen, jotka ovat hänelle hyväksi.

Nuori saa tukea oman elämänsä haasteiden ratkaisemiseen ja tarvitsemiensa palveluiden löytämiseen ja niihin kiinnittymiseen. Nuori saa etsivän nuorisotyöntekijän avulla tarvittaessa ympärilleen moniammatillisen palveluverkoston, joka parhaiten pystyy vastaamaan hänen tarpeisiinsa.

Nuori saa etsivästä nuorisotyöstä itselleen kumppanin, joka on läsnä ja saavutettavissa, myös sen jälkeen, kun yhteinen työskentely on päättynyt – ovi jää aina auki ja nuori voi palata pohtimaan asioita yhdessä etsivän nuorisotyöntekijän kanssa.

Etsivä nuorisotyö on aina maksutonta sekä vastikkeetonta. Työ perustuu aina nuoren tarpeeseen, joten yhteistyölle ei ennalta aseteta määräaikaa, tapaamiskertojen määrää eikä ehtoja. Palvelu liikkuu nuoren mukana eikä ole sidottu tiettyyn paikkaan.

Videoita etsivästä nuorisotyöstä

 

 

Lue Paulan ja muiden nuorten tarinoita täältä

Löydät etsivät nuorisotyöntekijät täältä: