Etsivän nuorisotyö

Tulosta sivu

Till dig som är ung

Den uppsökande ungdomsarbetaren hjälper dig med just de saker du behöver hjälp med, men främst hjälper vi dig att hitta din egen grej. Om du inte är riktigt säker på vem du ska fråga, vänd dig till den uppsökande ungdomsarbetaren! Tjänsten är avsedd för alla unga under 29 år och du hittar den i nästan alla kommuner i Finland.

Finlands uppsökande ungdomsarbetare hittar du  här (på finska)

På svenska här:  http://www.ula.fi/ula-natverket/

När kan du ta kontakt med det uppsökande ungdomsarbetet?

  • Kommer du inte på vad du ska göra nu?
  • Har du problem med pengar eller andra saker i vardagen?
  • Vill du tala förtroligt med någon om saker som tynger dig?
  • Funderar du över vad som är din grej? 

Den uppsökande ungdomsarbetaren stöder dig i de saker du upplever att är viktiga och nyttiga!

När kan man ta kontakt med det uppsökande ungdomsarbetet? (otsikko siirretty)

  • Det finns inget du inte kan fråga oss om. Tillsammans kan vi hitta svar på vad som helst som du funderar över. Ibland är problemen större och den uppsökande ungdomsarbetaren finns vid din sida en längre tid. Ibland löser sig sakerna snabbt och då behöver vi inte samarbeta så länge. Du bestämmer!
  • Den uppsökande ungdomsarbetaren vill alltid höra vad som motiverar dig och vad just du är intresserad av. Men om du ännu inte vet vad din grej är så kan du undersöka det med den uppsökande ungdomsarbetaren.
  • Det uppsökande ungdomsarbetet går ut på att vi tillsammans undersöker, gör och söker lösningar på just dina problem.
  • Den uppsökande ungdomsarbetaren fattar inte beslut i ditt ställe och gör inte saker i stället för dig, utan du beslutar vilka saker vi ska ta upp och hurdana lösningar du gör i ditt liv.
  • Samarbetet bygger på förtrolighet och är alltid frivilligt. Ungdomsarbetaren har tystnadsplikt och gör saker bara med ditt tillstånd.
  • Du kan också få stöd anonymt!

Ta modigt kontakt med det uppsökande ungdomsarbetet på din hemort så får du stöd i frågor du undrar över. Du kan hitta nya synvinklar och komma på din egen grej! 

Finlands uppsökande ungdomsarbetare hittar du  här (på finska)

På svenska här:  http://www.ula.fi/ula-natverket/