Etsivän nuorisotyö

Tulosta sivu

Työhön perehtyvälle

Tervetuloa etsivään nuorisotyöhön

Etsivän nuorisotyön yhteisö on suuri, se koostuu sadoista rautaisista ammattilaisista ympäri Suomea aina Hangosta Utsjoelle. Etsivän nuoriostyön ammattilaiset tekevät työtään sydämellä ja ihmisenä ihmiselle, mutta kuitenkin ammatilluudesta kiinni pitäen. Me olemme nuoruuden ja nuorisotyön asiantuntijoita, edistämme aina nuoren etua ja toimimme nuoren ehdoilla. Sen lisäksi, että kohtaamme nuoria, edistämme paikallisesti sekä valtakunnallisesti nuorten elinoloja. Etsivä nuorisotyöntekijä kuulee työssään tarinoita, jotka helposti jäävät yhteiskunnassamme kertomatta, joten meidän on toimittava kertojina. Kenenkään tarina ei saa jäädä huomiotta. 

Etsivänä nuorisotyöntekijänä teet arvokasta työtä, mutta etsivältä ei kuitenkaan odoteta ihmeitä. Tärkein roolimme on toimia mahdollistajana, vahvistaen sitä hyvää mitä nuoressa näemme ja mitä nuori elämässään näkee! Uutena työntekijänä kohtaa paljon uutta ja työ on aina uusi seikkailu nuoresta riippuen. Muistutamme, että etsivän ei tarvitse olla kaikkitietävä, emmekä me tiedä nuorta enempää hänen elämästään. Me etsivät nuorisotyöntekijät kuljemme rinnalla, kuulemme, tutkimme ja innostumme yhdessä nuoren kanssa. Tämä palvelu on nuorelle aina vapaaehtoista, sitä älkäämme unohtako!

Etsivän nuorisotyön valtakunnallisena kattojärjestönä toimii Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry.

Hyödynnä perehtyessäsi etsivään nuorisotyöhön ainakin seuraavia sivuja:

 

Tärkeimpiä periaatteitamme nuorten parissa ovat:

  • Vapaaehtoisuus ja itsemäärämisoikeus
  • Rinnalla kulkeminen ja nuorilähtöisyys
  • Kunnioitus

Etsivä nuorisotyö kannustaa sinua...

  • Huomioimaan nuoren kokonaisvaltaisesti
  • Olemaan nuoren puolella
  • Hyödyntämään monialaista yhteistyötä